• има (гл.) корист (имн.)
  • нема (гл.) корист (имн.)
  • бил (гл.) корист (имн.)
  • е (гл.) корист (имн.)
  • знае (гл.) корист (имн.)
  • покаже (гл.) корист (имн.)
  • стекнува (гл.) корист (имн.)