• прави (гл.) пакост (имн.)
  • нанесе (гл.) пакост (имн.)
  • направи (гл.) пакост (имн.)