• е (гл.) перница (имн.)
  • има (гл.) перница (имн.)
  • кваси (гл.) перница (имн.)
  • подигне (гл.) перница (имн.)
  • поправа (гл.) перница (имн.)
  • поткрева (гл.) перница (имн.)
  • става (гл.) перница (имн.)
  • топи (гл.) перница (имн.)
  • тресе (гл.) перница (имн.)
  • фати (гл.) перница (имн.)