• извади (гл.) пиштол (имн.)
 • има (гл.) пиштол (имн.)
 • земе (гл.) пиштол (имн.)
 • носи (гл.) пиштол (имн.)
 • впери (гл.) пиштол (имн.)
 • вади (гл.) пиштол (имн.)
 • извлече (гл.) пиштол (имн.)
 • истрга (гл.) пиштол (имн.)
 • најде (гл.) пиштол (имн.)
 • украде (гл.) пиштол (имн.)
 • бара (гл.) пиштол (имн.)
 • бев (гл.) пиштол (имн.)
 • виси (гл.) пиштол (имн.)
 • вперува (гл.) пиштол (имн.)
 • добие (гл.) пиштол (имн.)
 • допира (гл.) пиштол (имн.)
 • држи (гл.) пиштол (имн.)
 • испразни (гл.) пиштол (имн.)
 • наврти (гл.) пиштол (имн.)
 • обеси (гл.) пиштол (имн.)
 • опаше (гл.) пиштол (имн.)
 • пикне (гл.) пиштол (имн.)
 • погали (гл.) пиштол (имн.)
 • подигне (гл.) пиштол (имн.)
 • пронајде (гл.) пиштол (имн.)
 • разбуди (гл.) пиштол (имн.)
 • се (гл.) пиштол (имн.)
 • снема (гл.) пиштол (имн.)
 • стави (гл.) пиштол (имн.)
 • тежи (гл.) пиштол (имн.)
 • фрла (гл.) пиштол (имн.)
 • чепка (гл.) пиштол (имн.)