• има (гл.) полза (имн.)
  • нема (гл.) полза (имн.)
  • гледа (гл.) полза (имн.)
  • донесе (гл.) полза (имн.)