• тресе (гл.) прав (имн.)
 • брише (гл.) прав (имн.)
 • истресе (гл.) прав (имн.)
 • голта (гл.) прав (имн.)
 • избрише (гл.) прав (имн.)
 • има (гл.) прав (имн.)
 • крева (гл.) прав (имн.)
 • крене (гл.) прав (имн.)
 • почива (гл.) прав (имн.)
 • разнесува (гл.) прав (имн.)
 • бев (гл.) прав (имн.)
 • види (гл.) прав (имн.)
 • впие (гл.) прав (имн.)
 • дотура (гл.) прав (имн.)
 • дувне (гл.) прав (имн.)
 • е (гл.) прав (имн.)
 • завитли (гл.) прав (имн.)
 • задуши (гл.) прав (имн.)
 • издува (гл.) прав (имн.)
 • изеде (гл.) прав (имн.)
 • користи (гл.) прав (имн.)
 • мете (гл.) прав (имн.)
 • остава (гл.) прав (имн.)
 • остане (гл.) прав (имн.)
 • подизбрише (гл.) прав (имн.)
 • покрие (гл.) прав (имн.)
 • почувствува (гл.) прав (имн.)
 • прави (гл.) прав (имн.)
 • присобере (гл.) прав (имн.)
 • пуфка (гл.) прав (имн.)
 • расчисти (гл.) прав (имн.)
 • стори (гл.) прав (имн.)
 • тркала (гл.) прав (имн.)
 • фрли (гл.) прав (имн.)
 • јаде (гл.) прав (имн.)