• вади (гл.) револвер (имн.)
 • впери (гл.) револвер (имн.)
 • зема (гл.) револвер (имн.)
 • извади (гл.) револвер (имн.)
 • бакне (гл.) револвер (имн.)
 • враќа (гл.) револвер (имн.)
 • даде (гл.) револвер (имн.)
 • добие (гл.) револвер (имн.)
 • држи (гл.) револвер (имн.)
 • забележи (гл.) револвер (имн.)
 • земе (гл.) револвер (имн.)
 • измолкне (гл.) револвер (имн.)
 • испадне (гл.) револвер (имн.)
 • наоѓа (гл.) револвер (имн.)
 • насочи (гл.) револвер (имн.)
 • откинува (гл.) револвер (имн.)
 • откочи (гл.) револвер (имн.)
 • падне (гл.) револвер (имн.)
 • подаде (гл.) револвер (имн.)
 • постави (гл.) револвер (имн.)
 • провери (гл.) револвер (имн.)
 • пушти (гл.) револвер (имн.)
 • разгледува (гл.) револвер (имн.)
 • светка (гл.) револвер (имн.)
 • симнува (гл.) револвер (имн.)
 • скрие (гл.) револвер (имн.)
 • согледува (гл.) револвер (имн.)
 • сопаше (гл.) револвер (имн.)
 • спушта (гл.) револвер (имн.)
 • управува (гл.) револвер (имн.)