• има (гл.) слава (имн.)
 • бара (гл.) слава (имн.)
 • е (гл.) слава (имн.)
 • разнесува (гл.) слава (имн.)
 • сака (гл.) слава (имн.)
 • стекне (гл.) слава (имн.)
 • умножи (гл.) слава (имн.)
 • враќа (гл.) слава (имн.)
 • всели (гл.) слава (имн.)
 • дочекува (гл.) слава (имн.)
 • изедначи (гл.) слава (имн.)
 • лежи (гл.) слава (имн.)
 • надмине (гл.) слава (имн.)
 • насетува (гл.) слава (имн.)
 • носи (гл.) слава (имн.)
 • покаже (гл.) слава (имн.)
 • помага (гл.) слава (имн.)
 • понесе (гл.) слава (имн.)
 • претскаже (гл.) слава (имн.)