• нанесе (гл.) штета (имн.)
 • нанесува (гл.) штета (имн.)
 • надомести (гл.) штета (имн.)
 • плати (гл.) штета (имн.)
 • предизвика (гл.) штета (имн.)
 • направи (гл.) штета (имн.)
 • бев (гл.) штета (имн.)
 • гледа (гл.) штета (имн.)
 • е (гл.) штета (имн.)
 • нема (гл.) штета (имн.)
 • носи (гл.) штета (имн.)
 • претрпи (гл.) штета (имн.)
 • спречи (гл.) штета (имн.)