• зборува (гл.) за (предл.)
 • е (гл.) за (предл.)
 • смета (гл.) за (предл.)
 • знае (гл.) за (предл.)
 • фати (гл.) за (предл.)
 • работи (гл.) за (предл.)
 • држи (гл.) за (предл.)
 • има (гл.) за (предл.)
 • размислува (гл.) за (предл.)
 • грижи (гл.) за (предл.)
 • раскажува (гл.) за (предл.)
 • бори (гл.) за (предл.)
 • фаќа (гл.) за (предл.)
 • прогласи (гл.) за (предл.)
 • моли (гл.) за (предл.)
 • говори (гл.) за (предл.)
 • бев (гл.) за (предл.)
 • врзе (гл.) за (предл.)
 • замине (гл.) за (предл.)
 • мисли (гл.) за (предл.)
 • разговара (гл.) за (предл.)
 • нема (гл.) за (предл.)
 • пишува (гл.) за (предл.)
 • служи (гл.) за (предл.)
 • даде (гл.) за (предл.)
 • праша (гл.) за (предл.)
 • каже (гл.) за (предл.)
 • интересира (гл.) за (предл.)
 • прашува (гл.) за (предл.)
 • се (гл.) за (предл.)
 • дојде (гл.) за (предл.)
 • кажува (гл.) за (предл.)
 • омажи (гл.) за (предл.)
 • сум (гл.) за (предл.)
 • чуе (гл.) за (предл.)
 • рече (гл.) за (предл.)
 • подготвува (гл.) за (предл.)
 • пее (гл.) за (предл.)
 • благодари (гл.) за (предл.)
 • подготви (гл.) за (предл.)
 • раскаже (гл.) за (предл.)
 • земе (гл.) за (предл.)
 • слушне (гл.) за (предл.)
 • оди (гл.) за (предл.)
 • остане (гл.) за (предл.)
 • плаче (гл.) за (предл.)
 • прави (гл.) за (предл.)
 • сака (гл.) за (предл.)
 • бил (гл.) за (предл.)
 • готви (гл.) за (предл.)
 • дознае (гл.) за (предл.)
 • определи (гл.) за (предл.)
 • тргне (гл.) за (предл.)
 • бара (гл.) за (предл.)
 • најде (гл.) за (предл.)
 • одлучи (гл.) за (предл.)
 • расправа (гл.) за (предл.)
 • треба (гл.) за (предл.)
 • чува (гл.) за (предл.)
 • води (гл.) за (предл.)
 • дава (гл.) за (предл.)
 • зграпчи (гл.) за (предл.)
 • лепи (гл.) за (предл.)
 • плати (гл.) за (предл.)
 • распрашува (гл.) за (предл.)
 • сведочи (гл.) за (предл.)
 • сонува (гл.) за (предл.)
 • копнее (гл.) за (предл.)
 • користи (гл.) за (предл.)
 • ожени (гл.) за (предл.)
 • разбере (гл.) за (предл.)
 • стори (гл.) за (предл.)
 • умира (гл.) за (предл.)
 • вели (гл.) за (предл.)
 • залепи (гл.) за (предл.)
 • направи (гл.) за (предл.)
 • однесува (гл.) за (предл.)
 • остави (гл.) за (предл.)
 • придонесе (гл.) за (предл.)
 • признае (гл.) за (предл.)
 • прикажува (гл.) за (предл.)
 • слуша (гл.) за (предл.)
 • биде (гл.) за (предл.)
 • жртвува (гл.) за (предл.)
 • заинтересира (гл.) за (предл.)
 • залага (гл.) за (предл.)
 • застане (гл.) за (предл.)
 • избере (гл.) за (предл.)
 • одмазди (гл.) за (предл.)
 • прогласува (гл.) за (предл.)
 • спрема (гл.) за (предл.)
 • важи (гл.) за (предл.)
 • види (гл.) за (предл.)
 • вика (гл.) за (предл.)
 • гледа (гл.) за (предл.)
 • дискутира (гл.) за (предл.)
 • добие (гл.) за (предл.)
 • договори (гл.) за (предл.)
 • задолжи (гл.) за (предл.)
 • заложи (гл.) за (предл.)
 • именува (гл.) за (предл.)
 • купи (гл.) за (предл.)
 • може (гл.) за (предл.)
 • плаќа (гл.) за (предл.)
 • сети (гл.) за (предл.)
 • сеќава (гл.) за (предл.)
 • трга (гл.) за (предл.)
 • умре (гл.) за (предл.)
 • употребува (гл.) за (предл.)
 • чека (гл.) за (предл.)
 • бива (гл.) за (предл.)
 • донесе (гл.) за (предл.)
 • жали (гл.) за (предл.)
 • живее (гл.) за (предл.)
 • информира (гл.) за (предл.)
 • мажи (гл.) за (предл.)
 • мечтае (гл.) за (предл.)
 • научи (гл.) за (предл.)
 • одговара (гл.) за (предл.)
 • повлече (гл.) за (предл.)
 • приготви (гл.) за (предл.)
 • приготвува (гл.) за (предл.)
 • си (гл.) за (предл.)
 • граба (гл.) за (предл.)
 • доаѓа (гл.) за (предл.)
 • добива (гл.) за (предл.)
 • збори (гл.) за (предл.)
 • зголеми (гл.) за (предл.)
 • иде (гл.) за (предл.)
 • извести (гл.) за (предл.)
 • известува (гл.) за (предл.)
 • кара (гл.) за (предл.)
 • навива (гл.) за (предл.)
 • напише (гл.) за (предл.)
 • номинира (гл.) за (предл.)
 • одлучува (гл.) за (предл.)
 • очекува (гл.) за (предл.)
 • постави (гл.) за (предл.)
 • постои (гл.) за (предл.)
 • продава (гл.) за (предл.)
 • прости (гл.) за (предл.)
 • прочита (гл.) за (предл.)
 • раздава (гл.) за (предл.)
 • сме (гл.) за (предл.)
 • суди (гл.) за (предл.)
 • текне (гл.) за (предл.)
 • учи (гл.) за (предл.)
 • чита (гл.) за (предл.)
 • ангажира (гл.) за (предл.)
 • бега (гл.) за (предл.)
 • брза (гл.) за (предл.)
 • врати (гл.) за (предл.)
 • дрдори (гл.) за (предл.)
 • жени (гл.) за (предл.)
 • заблагодари (гл.) за (предл.)
 • задржи (гл.) за (предл.)
 • зема (гл.) за (предл.)
 • значи (гл.) за (предл.)
 • избори (гл.) за (предл.)
 • наздрави (гл.) за (предл.)
 • назначи (гл.) за (предл.)
 • носи (гл.) за (предл.)
 • обвини (гл.) за (предл.)
 • обвинува (гл.) за (предл.)
 • одбере (гл.) за (предл.)
 • остава (гл.) за (предл.)
 • патува (гл.) за (предл.)
 • пише (гл.) за (предл.)
 • плаши (гл.) за (предл.)
 • побара (гл.) за (предл.)
 • погрижи (гл.) за (предл.)
 • помине (гл.) за (предл.)
 • помисли (гл.) за (предл.)
 • предвиди (гл.) за (предл.)
 • придонесува (гл.) за (предл.)
 • признава (гл.) за (предл.)
 • прикова (гл.) за (предл.)
 • пријави (гл.) за (предл.)
 • раздаде (гл.) за (предл.)
 • размисли (гл.) за (предл.)
 • реши (гл.) за (предл.)
 • сврти (гл.) за (предл.)
 • создаде (гл.) за (предл.)
 • спомне (гл.) за (предл.)
 • спомнува (гл.) за (предл.)
 • спреми (гл.) за (предл.)
 • стисне (гл.) за (предл.)
 • трае (гл.) за (предл.)
 • тресе (гл.) за (предл.)
 • трпи (гл.) за (предл.)
 • упати (гл.) за (предл.)
 • аплицира (гл.) за (предл.)
 • викне (гл.) за (предл.)
 • влече (гл.) за (предл.)
 • вреди (гл.) за (предл.)
 • врзува (гл.) за (предл.)
 • гине (гл.) за (предл.)
 • гласа (гл.) за (предл.)
 • граби (гл.) за (предл.)
 • грабне (гл.) за (предл.)
 • дели (гл.) за (предл.)
 • дише (гл.) за (предл.)
 • договара (гл.) за (предл.)
 • дума (гл.) за (предл.)
 • есапи (гл.) за (предл.)
 • заврши (гл.) за (предл.)
 • задоцни (гл.) за (предл.)
 • заземе (гл.) за (предл.)
 • закачи (гл.) за (предл.)
 • замисли (гл.) за (предл.)
 • запне (гл.) за (предл.)
 • заработи (гл.) за (предл.)
 • зафати (гл.) за (предл.)
 • зашие (гл.) за (предл.)
 • игра (гл.) за (предл.)
 • извини (гл.) за (предл.)
 • испрати (гл.) за (предл.)
 • крева (гл.) за (предл.)
 • наоѓа (гл.) за (предл.)
 • објави (гл.) за (предл.)
 • однесе (гл.) за (предл.)
 • одреди (гл.) за (предл.)
 • определува (гл.) за (предл.)
 • отвори (гл.) за (предл.)
 • печали (гл.) за (предл.)
 • пие (гл.) за (предл.)
 • помести (гл.) за (предл.)
 • помоли (гл.) за (предл.)
 • понуди (гл.) за (предл.)
 • прибере (гл.) за (предл.)
 • прилагоди (гл.) за (предл.)
 • прицврсти (гл.) за (предл.)
 • проговори (гл.) за (предл.)
 • продаде (гл.) за (предл.)
 • продолжи (гл.) за (предл.)
 • проси (гл.) за (предл.)
 • реферира (гл.) за (предл.)
 • решава (гл.) за (предл.)
 • роди (гл.) за (предл.)
 • случи (гл.) за (предл.)
 • сте (гл.) за (предл.)
 • стегне (гл.) за (предл.)
 • стои (гл.) за (предл.)
 • тагува (гл.) за (предл.)
 • тепа (гл.) за (предл.)
 • употреби (гл.) за (предл.)
 • шепоти (гл.) за (предл.)
 • штипе (гл.) за (предл.)
 • јави (гл.) за (предл.)
 • јаде (гл.) за (предл.)
 • беси (гл.) за (предл.)
 • бие (гл.) за (предл.)
 • блеска (гл.) за (предл.)
 • брои (гл.) за (предл.)
 • вари (гл.) за (предл.)
 • вежба (гл.) за (предл.)
 • влечка (гл.) за (предл.)
 • внесе (гл.) за (предл.)
 • вози (гл.) за (предл.)
 • восхитува (гл.) за (предл.)
 • војува (гл.) за (предл.)
 • гори (гл.) за (предл.)
 • дознава (гл.) за (предл.)
 • дотера (гл.) за (предл.)
 • дофати (гл.) за (предл.)
 • дрпа (гл.) за (предл.)
 • забележи (гл.) за (предл.)
 • заблагодарува (гл.) за (предл.)
 • забрани (гл.) за (предл.)
 • заврзе (гл.) за (предл.)
 • загине (гл.) за (предл.)
 • зазема (гл.) за (предл.)
 • заколне (гл.) за (предл.)
 • замени (гл.) за (предл.)
 • заминува (гл.) за (предл.)
 • замислува (гл.) за (предл.)
 • замоли (гл.) за (предл.)
 • замолчи (гл.) за (предл.)
 • запамети (гл.) за (предл.)
 • запише (гл.) за (предл.)
 • запраша (гл.) за (предл.)
 • заприкажува (гл.) за (предл.)
 • затскрие (гл.) за (предл.)
 • зачува (гл.) за (предл.)
 • избира (гл.) за (предл.)
 • избудали (гл.) за (предл.)
 • изврзе (гл.) за (предл.)
 • изгори (гл.) за (предл.)
 • изгради (гл.) за (предл.)
 • изеде (гл.) за (предл.)
 • излаже (гл.) за (предл.)
 • излегува (гл.) за (предл.)
 • изразува (гл.) за (предл.)
 • изусти (гл.) за (предл.)
 • изјасни (гл.) за (предл.)
 • исече (гл.) за (предл.)
 • искаже (гл.) за (предл.)
 • искористи (гл.) за (предл.)
 • исползува (гл.) за (предл.)
 • кае (гл.) за (предл.)
 • кандиса (гл.) за (предл.)
 • касне (гл.) за (предл.)
 • колеба (гл.) за (предл.)
 • конкурира (гл.) за (предл.)
 • крие (гл.) за (предл.)
 • кубе (гл.) за (предл.)
 • купува (гл.) за (предл.)
 • лета (гл.) за (предл.)
 • мине (гл.) за (предл.)
 • молчи (гл.) за (предл.)
 • мора (гл.) за (предл.)
 • нажали (гл.) за (предл.)
 • напрега (гл.) за (предл.)
 • насмее (гл.) за (предл.)
 • начуе (гл.) за (предл.)
 • нејќе (гл.) за (предл.)
 • обележи (гл.) за (предл.)
 • облече (гл.) за (предл.)
 • огласи (гл.) за (предл.)
 • оддалечи (гл.) за (предл.)
 • одложи (гл.) за (предл.)
 • окове (гл.) за (предл.)
 • оправда (гл.) за (предл.)
 • основа (гл.) за (предл.)
 • оспособи (гл.) за (предл.)
 • останува (гл.) за (предл.)
 • осуди (гл.) за (предл.)
 • отепа (гл.) за (предл.)
 • отплати (гл.) за (предл.)
 • офка (гл.) за (предл.)
 • пека (гл.) за (предл.)
 • повикува (гл.) за (предл.)
 • погледне (гл.) за (предл.)
 • помага (гл.) за (предл.)
 • поразговара (гл.) за (предл.)
 • порасне (гл.) за (предл.)
 • порача (гл.) за (предл.)
 • поткаже (гл.) за (предл.)
 • потпрашува (гл.) за (предл.)
 • потргне (гл.) за (предл.)
 • потроши (гл.) за (предл.)
 • потсети (гл.) за (предл.)
 • пофаќа (гл.) за (предл.)
 • почувствува (гл.) за (предл.)
 • појде (гл.) за (предл.)
 • прати (гл.) за (предл.)
 • предлага (гл.) за (предл.)
 • предупреди (гл.) за (предл.)
 • претставува (гл.) за (предл.)
 • придржува (гл.) за (предл.)
 • прикаже (гл.) за (предл.)
 • прикрепи (гл.) за (предл.)
 • прими (гл.) за (предл.)
 • прифати (гл.) за (предл.)
 • продолжува (гл.) за (предл.)
 • произнесе (гл.) за (предл.)
 • пролева (гл.) за (предл.)
 • проповеда (гл.) за (предл.)
 • разбира (гл.) за (предл.)
 • распраша (гл.) за (предл.)
 • распродаде (гл.) за (предл.)
 • расчуе (гл.) за (предл.)
 • резервира (гл.) за (предл.)
 • седне (гл.) за (предл.)
 • скамени (гл.) за (предл.)
 • смее (гл.) за (предл.)
 • собере (гл.) за (предл.)
 • согласи (гл.) за (предл.)
 • стави (гл.) за (предл.)
 • стане (гл.) за (предл.)
 • стаса (гл.) за (предл.)
 • стокми (гл.) за (предл.)
 • фрли (гл.) за (предл.)
 • цимоли (гл.) за (предл.)
 • честита (гл.) за (предл.)
 • чини (гл.) за (предл.)
 • чувствува (гл.) за (предл.)
 • шие (гл.) за (предл.)
 • шири (гл.) за (предл.)
 • армаса (гл.) за (предл.)
 • армасува (гл.) за (предл.)
 • атакува (гл.) за (предл.)
 • баждари (гл.) за (предл.)
 • бакне (гл.) за (предл.)
 • бере (гл.) за (предл.)
 • бидува (гл.) за (предл.)
 • боли (гл.) за (предл.)
 • буди (гл.) за (предл.)
 • вади (гл.) за (предл.)
 • ведне (гл.) за (предл.)
 • венчава (гл.) за (предл.)
 • верува (гл.) за (предл.)
 • ветува (гл.) за (предл.)
 • вири (гл.) за (предл.)
 • витка (гл.) за (предл.)
 • влезе (гл.) за (предл.)
 • влијае (гл.) за (предл.)
 • вложува (гл.) за (предл.)
 • воспита (гл.) за (предл.)
 • враќа (гл.) за (предл.)
 • врбува (гл.) за (предл.)
 • вреска (гл.) за (предл.)
 • врне (гл.) за (предл.)
 • гарантира (гл.) за (предл.)
 • гестикулира (гл.) за (предл.)
 • глави (гл.) за (предл.)
 • гради (гл.) за (предл.)
 • грее (гл.) за (предл.)
 • гризне (гл.) за (предл.)
 • групира (гл.) за (предл.)
 • дарува (гл.) за (предл.)
 • движи (гл.) за (предл.)
 • двоуми (гл.) за (предл.)
 • депортира (гл.) за (предл.)
 • доближи (гл.) за (предл.)
 • довикува (гл.) за (предл.)
 • дожали (гл.) за (предл.)
 • дозволи (гл.) за (предл.)
 • докаже (гл.) за (предл.)
 • донесува (гл.) за (предл.)
 • допира (гл.) за (предл.)
 • доплати (гл.) за (предл.)
 • дополни (гл.) за (предл.)
 • допушти (гл.) за (предл.)
 • допушува (гл.) за (предл.)
 • достави (гл.) за (предл.)
 • дочуе (гл.) за (предл.)
 • дошепнува (гл.) за (предл.)
 • дрпне (гл.) за (предл.)
 • дупне (гл.) за (предл.)
 • едуцира (гл.) за (предл.)
 • жала (гл.) за (предл.)
 • жедува (гл.) за (предл.)
 • жигоса (гл.) за (предл.)
 • забележува (гл.) за (предл.)
 • заболи (гл.) за (предл.)
 • завива (гл.) за (предл.)
 • завиди (гл.) за (предл.)
 • завидува (гл.) за (предл.)
 • загрее (гл.) за (предл.)
 • загрози (гл.) за (предл.)
 • задржува (гл.) за (предл.)
 • зажали (гл.) за (предл.)
 • зазборува (гл.) за (предл.)
 • заинтересува (гл.) за (предл.)
 • закаже (гл.) за (предл.)
 • заклучува (гл.) за (предл.)
 • закове (гл.) за (предл.)
 • закорени (гл.) за (предл.)
 • закрива (гл.) за (предл.)
 • залее (гл.) за (предл.)
 • залепува (гл.) за (предл.)
 • заложува (гл.) за (предл.)
 • замали (гл.) за (предл.)
 • заменува (гл.) за (предл.)
 • замери (гл.) за (предл.)
 • замолкне (гл.) за (предл.)
 • замота (гл.) за (предл.)
 • занесе (гл.) за (предл.)
 • запали (гл.) за (предл.)
 • запишува (гл.) за (предл.)
 • заплаче (гл.) за (предл.)
 • запомни (гл.) за (предл.)
 • запостува (гл.) за (предл.)
 • започне (гл.) за (предл.)
 • запре (гл.) за (предл.)
 • запроси (гл.) за (предл.)
 • заработува (гл.) за (предл.)
 • зароби (гл.) за (предл.)
 • засака (гл.) за (предл.)
 • заслужи (гл.) за (предл.)
 • заспие (гл.) за (предл.)
 • застапи (гл.) за (предл.)
 • засуче (гл.) за (предл.)
 • затвори (гл.) за (предл.)
 • зацврсти (гл.) за (предл.)
 • зачипчи (гл.) за (предл.)
 • зајаде (гл.) за (предл.)
 • згасне (гл.) за (предл.)
 • зготви (гл.) за (предл.)
 • зграби (гл.) за (предл.)
 • здружи (гл.) за (предл.)
 • зине (гл.) за (предл.)
 • зинува (гл.) за (предл.)
 • избегнува (гл.) за (предл.)
 • избричи (гл.) за (предл.)
 • избутка (гл.) за (предл.)
 • извинува (гл.) за (предл.)
 • извршува (гл.) за (предл.)
 • изгине (гл.) за (предл.)
 • изгледа (гл.) за (предл.)
 • изгрее (гл.) за (предл.)
 • издвои (гл.) за (предл.)
 • изделка (гл.) за (предл.)
 • издигне (гл.) за (предл.)
 • излезе (гл.) за (предл.)
 • измолзе (гл.) за (предл.)
 • измори (гл.) за (предл.)
 • изнаприкаже (гл.) за (предл.)
 • изостри (гл.) за (предл.)
 • израдува (гл.) за (предл.)
 • изрази (гл.) за (предл.)
 • изрече (гл.) за (предл.)
 • изјави (гл.) за (предл.)
 • исклешти (гл.) за (предл.)
 • исмева (гл.) за (предл.)
 • испитува (гл.) за (предл.)
 • исплаши (гл.) за (предл.)
 • исповеда (гл.) за (предл.)
 • испраќа (гл.) за (предл.)
 • испушти (гл.) за (предл.)
 • истрга (гл.) за (предл.)
 • исцица (гл.) за (предл.)
 • ита (гл.) за (предл.)
 • казни (гл.) за (предл.)
 • казнува (гл.) за (предл.)
 • кали (гл.) за (предл.)
 • кандидира (гл.) за (предл.)
 • капе (гл.) за (предл.)
 • качи (гл.) за (предл.)
 • кива (гл.) за (предл.)
 • клава (гл.) за (предл.)
 • кладе (гл.) за (предл.)
 • клешти (гл.) за (предл.)
 • коле (гл.) за (предл.)
 • краси (гл.) за (предл.)
 • крене (гл.) за (предл.)
 • критикува (гл.) за (предл.)
 • круниса (гл.) за (предл.)
 • крши (гл.) за (предл.)
 • куша (гл.) за (предл.)
 • лази (гл.) за (предл.)
 • лее (гл.) за (предл.)
 • лежи (гл.) за (предл.)
 • липа (гл.) за (предл.)
 • лупа (гл.) за (предл.)
 • лути (гл.) за (предл.)
 • мавта (гл.) за (предл.)
 • малтретира (гл.) за (предл.)
 • мачи (гл.) за (предл.)
 • меле (гл.) за (предл.)
 • меси (гл.) за (предл.)
 • мига (гл.) за (предл.)
 • минува (гл.) за (предл.)
 • мириса (гл.) за (предл.)
 • мотивира (гл.) за (предл.)
 • мрази (гл.) за (предл.)
 • мрмори (гл.) за (предл.)
 • муабети (гл.) за (предл.)
 • набабри (гл.) за (предл.)
 • набљудува (гл.) за (предл.)
 • навие (гл.) за (предл.)
 • нагоди (гл.) за (предл.)
 • награди (гл.) за (предл.)
 • надига (гл.) за (предл.)
 • надраснува (гл.) за (предл.)
 • наздравува (гл.) за (предл.)
 • назначува (гл.) за (предл.)
 • назрева (гл.) за (предл.)
 • наконти (гл.) за (предл.)
 • налева (гл.) за (предл.)
 • намени (гл.) за (предл.)
 • наметнува (гл.) за (предл.)
 • намине (гл.) за (предл.)
 • намислува (гл.) за (предл.)
 • намниса (гл.) за (предл.)
 • намнисува (гл.) за (предл.)
 • напаѓа (гл.) за (предл.)
 • напие (гл.) за (предл.)
 • наплати (гл.) за (предл.)
 • наплаќа (гл.) за (предл.)
 • напраши (гл.) за (предл.)
 • напушти (гл.) за (предл.)
 • нарача (гл.) за (предл.)
 • нареди (гл.) за (предл.)
 • насади (гл.) за (предл.)
 • насети (гл.) за (предл.)
 • насетува (гл.) за (предл.)
 • настапи (гл.) за (предл.)
 • натежне (гл.) за (предл.)
 • натпреварува (гл.) за (предл.)
 • нафаќа (гл.) за (предл.)
 • нахрани (гл.) за (предл.)
 • национализира (гл.) за (предл.)
 • нацрта (гл.) за (предл.)
 • наѕре (гл.) за (предл.)
 • најава (гл.) за (предл.)
 • најдува (гл.) за (предл.)
 • негодува (гл.) за (предл.)
 • неутрализира (гл.) за (предл.)
 • нуди (гл.) за (предл.)
 • обезбеди (гл.) за (предл.)
 • обездоми (гл.) за (предл.)
 • обеси (гл.) за (предл.)
 • обзема (гл.) за (предл.)
 • обрати (гл.) за (предл.)
 • обучува (гл.) за (предл.)
 • објасни (гл.) за (предл.)
 • оглувува (гл.) за (предл.)
 • огрее (гл.) за (предл.)
 • одвее (гл.) за (предл.)
 • одвојува (гл.) за (предл.)
 • одговори (гл.) за (предл.)
 • оддели (гл.) за (предл.)
 • одделува (гл.) за (предл.)
 • оддолжи (гл.) за (предл.)
 • одзива (гл.) за (предл.)
 • одигра (гл.) за (предл.)
 • одликува (гл.) за (предл.)
 • одложува (гл.) за (предл.)
 • одметне (гл.) за (предл.)
 • одмори (гл.) за (предл.)
 • одобри (гл.) за (предл.)
 • одржи (гл.) за (предл.)
 • означува (гл.) за (предл.)
 • онеспособи (гл.) за (предл.)
 • опре (гл.) за (предл.)
 • опрости (гл.) за (предл.)
 • организира (гл.) за (предл.)
 • осакати (гл.) за (предл.)
 • освојува (гл.) за (предл.)
 • ослободи (гл.) за (предл.)
 • ослушне (гл.) за (предл.)
 • отиде (гл.) за (предл.)
 • откачи (гл.) за (предл.)
 • откине (гл.) за (предл.)
 • открие (гл.) за (предл.)
 • откупи (гл.) за (предл.)
 • отпатува (гл.) за (предл.)
 • отпушти (гл.) за (предл.)
 • отстапи (гл.) за (предл.)
 • отстапува (гл.) за (предл.)
 • отстои (гл.) за (предл.)
 • отстрани (гл.) за (предл.)
 • падне (гл.) за (предл.)
 • пали (гл.) за (предл.)
 • памети (гл.) за (предл.)
 • пере (гл.) за (предл.)
 • писне (гл.) за (предл.)
 • пишти (гл.) за (предл.)
 • плесне (гл.) за (предл.)
 • плива (гл.) за (предл.)
 • плови (гл.) за (предл.)
 • плука (гл.) за (предл.)
 • побегне (гл.) за (предл.)
 • побели (гл.) за (предл.)
 • побудали (гл.) за (предл.)
 • поведе (гл.) за (предл.)
 • поведува (гл.) за (предл.)
 • повика (гл.) за (предл.)
 • поврзува (гл.) за (предл.)
 • подаде (гл.) за (предл.)
 • подари (гл.) за (предл.)
 • подарува (гл.) за (предл.)
 • подгризнува (гл.) за (предл.)
 • подзамисли (гл.) за (предл.)
 • подзема (гл.) за (предл.)
 • подзинува (гл.) за (предл.)
 • поднамести (гл.) за (предл.)
 • поднесе (гл.) за (предл.)
 • поднесува (гл.) за (предл.)
 • подучи (гл.) за (предл.)
 • подучува (гл.) за (предл.)
 • пожртвува (гл.) за (предл.)
 • покае (гл.) за (предл.)
 • покани (гл.) за (предл.)
 • поканува (гл.) за (предл.)
 • поклонува (гл.) за (предл.)
 • полага (гл.) за (предл.)
 • полемизира (гл.) за (предл.)
 • помами (гл.) за (предл.)
 • помислува (гл.) за (предл.)
 • помогне (гл.) за (предл.)
 • понесе (гл.) за (предл.)
 • поплука (гл.) за (предл.)
 • поправи (гл.) за (предл.)
 • попраша (гл.) за (предл.)
 • попушти (гл.) за (предл.)
 • поразмисли (гл.) за (предл.)
 • посака (гл.) за (предл.)
 • посврши (гл.) за (предл.)
 • послужи (гл.) за (предл.)
 • послуша (гл.) за (предл.)
 • посредува (гл.) за (предл.)
 • постеле (гл.) за (предл.)
 • потера (гл.) за (предл.)
 • потпише (гл.) за (предл.)
 • потпорасне (гл.) за (предл.)
 • потпраша (гл.) за (предл.)
 • поттргнува (гл.) за (предл.)
 • потфаќа (гл.) за (предл.)
 • пофати (гл.) за (предл.)
 • почека (гл.) за (предл.)
 • почеша (гл.) за (предл.)
 • почне (гл.) за (предл.)
 • почнува (гл.) за (предл.)
 • појави (гл.) за (предл.)
 • појавува (гл.) за (предл.)
 • преведе (гл.) за (предл.)
 • прегладни (гл.) за (предл.)
 • преде (гл.) за (предл.)
 • предложи (гл.) за (предл.)
 • предназначи (гл.) за (предл.)
 • преземе (гл.) за (предл.)
 • прекине (гл.) за (предл.)
 • прекори (гл.) за (предл.)
 • прекрие (гл.) за (предл.)
 • премажи (гл.) за (предл.)
 • премачка (гл.) за (предл.)
 • премине (гл.) за (предл.)
 • препорача (гл.) за (предл.)
 • пресели (гл.) за (предл.)
 • пресоблекува (гл.) за (предл.)
 • преспие (гл.) за (предл.)
 • претстави (гл.) за (предл.)
 • претчувствува (гл.) за (предл.)
 • пречи (гл.) за (предл.)
 • пречка (гл.) за (предл.)
 • пржи (гл.) за (предл.)
 • привика (гл.) за (предл.)
 • приврзе (гл.) за (предл.)
 • придаде (гл.) за (предл.)
 • придобие (гл.) за (предл.)
 • придржи (гл.) за (предл.)
 • придружи (гл.) за (предл.)
 • прилепи (гл.) за (предл.)
 • прилепува (гл.) за (предл.)
 • примени (гл.) за (предл.)
 • применува (гл.) за (предл.)
 • принуди (гл.) за (предл.)
 • припие (гл.) за (предл.)
 • припомни (гл.) за (предл.)
 • припомнува (гл.) за (предл.)
 • прирасне (гл.) за (предл.)
 • присетува (гл.) за (предл.)
 • приспособи (гл.) за (предл.)
 • присторува (гл.) за (предл.)
 • притреба (гл.) за (предл.)
 • провесели (гл.) за (предл.)
 • провикне (гл.) за (предл.)
 • провлекува (гл.) за (предл.)
 • програмира (гл.) за (предл.)
 • прозборува (гл.) за (предл.)
 • произведе (гл.) за (предл.)
 • произведува (гл.) за (предл.)
 • промовира (гл.) за (предл.)
 • промрмори (гл.) за (предл.)
 • пропушти (гл.) за (предл.)
 • просвири (гл.) за (предл.)
 • проституира (гл.) за (предл.)
 • протне (гл.) за (предл.)
 • пука (гл.) за (предл.)
 • пушти (гл.) за (предл.)
 • разбесни (гл.) за (предл.)
 • развива (гл.) за (предл.)
 • разгласи (гл.) за (предл.)
 • размрда (гл.) за (предл.)
 • ракоположи (гл.) за (предл.)
 • расипува (гл.) за (предл.)
 • расне (гл.) за (предл.)
 • расплаче (гл.) за (предл.)
 • распореди (гл.) за (предл.)
 • распредели (гл.) за (предл.)
 • рашири (гл.) за (предл.)
 • раѓа (гл.) за (предл.)
 • реагира (гл.) за (предл.)
 • регрутира (гл.) за (предл.)
 • рее (гл.) за (предл.)
 • рескира (гл.) за (предл.)
 • рика (гл.) за (предл.)
 • романтизира (гл.) за (предл.)
 • рони (гл.) за (предл.)
 • рѓосува (гл.) за (предл.)
 • саможртвува (гл.) за (предл.)
 • самопрогласи (гл.) за (предл.)
 • свари (гл.) за (предл.)
 • светне (гл.) за (предл.)
 • седнува (гл.) за (предл.)
 • секне (гл.) за (предл.)
 • сели (гл.) за (предл.)
 • сече (гл.) за (предл.)
 • сечка (гл.) за (предл.)
 • скарува (гл.) за (предл.)
 • склопува (гл.) за (предл.)
 • скока (гл.) за (предл.)
 • скроти (гл.) за (предл.)
 • скуси (гл.) за (предл.)
 • следува (гл.) за (предл.)
 • слика (гл.) за (предл.)
 • смени (гл.) за (предл.)
 • сметка (гл.) за (предл.)
 • смили (гл.) за (предл.)
 • смирува (гл.) за (предл.)
 • смисли (гл.) за (предл.)
 • снема (гл.) за (предл.)
 • собира (гл.) за (предл.)
 • соблече (гл.) за (предл.)
 • совладува (гл.) за (предл.)
 • согласува (гл.) за (предл.)
 • сожали (гл.) за (предл.)
 • создава (гл.) за (предл.)
 • соопшти (гл.) за (предл.)
 • состави (гл.) за (предл.)
 • сочува (гл.) за (предл.)
 • сочувува (гл.) за (предл.)
 • сојузи (гл.) за (предл.)
 • спечали (гл.) за (предл.)
 • спие (гл.) за (предл.)
 • списка (гл.) за (предл.)
 • спобудали (гл.) за (предл.)
 • спогоди (гл.) за (предл.)
 • сподели (гл.) за (предл.)
 • спори (гл.) за (предл.)
 • спружи (гл.) за (предл.)
 • среди (гл.) за (предл.)
 • сретне (гл.) за (предл.)
 • срочи (гл.) за (предл.)
 • станува (гл.) за (предл.)
 • створи (гл.) за (предл.)
 • стига (гл.) за (предл.)
 • стигне (гл.) за (предл.)
 • стигнува (гл.) за (предл.)
 • стимулира (гл.) за (предл.)
 • стиска (гл.) за (предл.)
 • страда (гл.) за (предл.)
 • страни (гл.) за (предл.)
 • студира (гл.) за (предл.)
 • суреди (гл.) за (предл.)
 • сфати (гл.) за (предл.)
 • сфаќа (гл.) за (предл.)
 • такса (гл.) за (предл.)
 • тегави (гл.) за (предл.)
 • тегли (гл.) за (предл.)
 • тегне (гл.) за (предл.)
 • тера (гл.) за (предл.)
 • токми (гл.) за (предл.)
 • тревожи (гл.) за (предл.)
 • третира (гл.) за (предл.)
 • троши (гл.) за (предл.)
 • труди (гл.) за (предл.)
 • трча (гл.) за (предл.)
 • тужи (гл.) за (предл.)
 • тура (гл.) за (предл.)
 • убива (гл.) за (предл.)
 • убие (гл.) за (предл.)
 • удави (гл.) за (предл.)
 • удри (гл.) за (предл.)
 • узрее (гл.) за (предл.)
 • укори (гл.) за (предл.)
 • укорува (гл.) за (предл.)
 • умува (гл.) за (предл.)
 • уплаши (гл.) за (предл.)
 • усвојува (гл.) за (предл.)
 • услови (гл.) за (предл.)
 • успее (гл.) за (предл.)
 • фали (гл.) за (предл.)
 • фане (гл.) за (предл.)
 • фантазира (гл.) за (предл.)
 • филозофира (гл.) за (предл.)
 • формира (гл.) за (предл.)
 • фрла (гл.) за (предл.)
 • цени (гл.) за (предл.)
 • цица (гл.) за (предл.)
 • црпи (гл.) за (предл.)
 • чезне (гл.) за (предл.)
 • чекори (гл.) за (предл.)
 • чести (гл.) за (предл.)
 • чешла (гл.) за (предл.)
 • чипчи (гл.) за (предл.)
 • чисти (гл.) за (предл.)
 • чучне (гл.) за (предл.)
 • школува (гл.) за (предл.)
 • шпионира (гл.) за (предл.)
 • штави (гл.) за (предл.)
 • штипка (гл.) за (предл.)
 • штипне (гл.) за (предл.)
 • ѕирка (гл.) за (предл.)
 • јавува (гл.) за (предл.)