• бев (гл.) признат (прид.)
  • биде (гл.) признат (прид.)
  • бил (гл.) признат (прид.)