• може (гл.) да (сврз.)
 • сака (гл.) да (сврз.)
 • треба (гл.) да (сврз.)
 • почне (гл.) да (сврз.)
 • мора (гл.) да (сврз.)
 • нема (гл.) да (сврз.)
 • е (гл.) да (сврз.)
 • продолжи (гл.) да (сврз.)
 • знае (гл.) да (сврз.)
 • успее (гл.) да (сврз.)
 • обиде (гл.) да (сврз.)
 • почнува (гл.) да (сврз.)
 • реши (гл.) да (сврз.)
 • обидува (гл.) да (сврз.)
 • чека (гл.) да (сврз.)
 • смее (гл.) да (сврз.)
 • престане (гл.) да (сврз.)
 • дојде (гл.) да (сврз.)
 • продолжува (гл.) да (сврз.)
 • тера (гл.) да (сврз.)
 • оди (гл.) да (сврз.)
 • моли (гл.) да (сврз.)
 • бара (гл.) да (сврз.)
 • започне (гл.) да (сврз.)
 • натера (гл.) да (сврз.)
 • дозволи (гл.) да (сврз.)
 • рече (гл.) да (сврз.)
 • умее (гл.) да (сврз.)
 • настојува (гл.) да (сврз.)
 • плаши (гл.) да (сврз.)
 • научи (гл.) да (сврз.)
 • труди (гл.) да (сврз.)
 • остане (гл.) да (сврз.)
 • бев (гл.) да (сврз.)
 • успева (гл.) да (сврз.)
 • даде (гл.) да (сврз.)
 • помогне (гл.) да (сврз.)
 • остави (гл.) да (сврз.)
 • фати (гл.) да (сврз.)
 • мачи (гл.) да (сврз.)
 • остава (гл.) да (сврз.)
 • земе (гл.) да (сврз.)
 • посака (гл.) да (сврз.)
 • тргне (гл.) да (сврз.)
 • мисли (гл.) да (сврз.)
 • престанува (гл.) да (сврз.)
 • очекува (гл.) да (сврз.)
 • отиде (гл.) да (сврз.)
 • гледа (гл.) да (сврз.)
 • замоли (гл.) да (сврз.)
 • има (гл.) да (сврз.)
 • заборави (гл.) да (сврз.)
 • побрза (гл.) да (сврз.)
 • дава (гл.) да (сврз.)
 • брза (гл.) да (сврз.)
 • седне (гл.) да (сврз.)
 • иде (гл.) да (сврз.)
 • бил (гл.) да (сврз.)
 • пушти (гл.) да (сврз.)
 • стане (гл.) да (сврз.)
 • нареди (гл.) да (сврз.)
 • случи (гл.) да (сврз.)
 • започнува (гл.) да (сврз.)
 • доаѓа (гл.) да (сврз.)
 • останува (гл.) да (сврз.)
 • вели (гл.) да (сврз.)
 • дозволува (гл.) да (сврз.)
 • одбива (гл.) да (сврз.)
 • побара (гл.) да (сврз.)
 • учи (гл.) да (сврз.)
 • значи (гл.) да (сврз.)
 • принуди (гл.) да (сврз.)
 • посакува (гл.) да (сврз.)
 • вреди (гл.) да (сврз.)
 • помага (гл.) да (сврз.)
 • пушта (гл.) да (сврз.)
 • зафати (гл.) да (сврз.)
 • заборава (гл.) да (сврз.)
 • застане (гл.) да (сврз.)
 • излезе (гл.) да (сврз.)
 • одбие (гл.) да (сврз.)
 • одлучи (гл.) да (сврз.)
 • решава (гл.) да (сврз.)
 • текне (гл.) да (сврз.)
 • легне (гл.) да (сврз.)
 • осмелува (гл.) да (сврз.)
 • предложи (гл.) да (сврз.)
 • пречи (гл.) да (сврз.)
 • согласи (гл.) да (сврз.)
 • стигне (гл.) да (сврз.)
 • готви (гл.) да (сврз.)
 • помисли (гл.) да (сврз.)
 • помислува (гл.) да (сврз.)
 • види (гл.) да (сврз.)
 • внимава (гл.) да (сврз.)
 • нејќе (гл.) да (сврз.)
 • осмели (гл.) да (сврз.)
 • врати (гл.) да (сврз.)
 • појде (гл.) да (сврз.)
 • прави (гл.) да (сврз.)
 • советува (гл.) да (сврз.)
 • вика (гл.) да (сврз.)
 • договори (гл.) да (сврз.)
 • допушти (гл.) да (сврз.)
 • покани (гл.) да (сврз.)
 • сум (гл.) да (сврз.)
 • викне (гл.) да (сврз.)
 • забрани (гл.) да (сврз.)
 • заповеда (гл.) да (сврз.)
 • планира (гл.) да (сврз.)
 • повика (гл.) да (сврз.)
 • стаса (гл.) да (сврз.)
 • трча (гл.) да (сврз.)
 • потруди (гл.) да (сврз.)
 • избегнува (гл.) да (сврз.)
 • наведне (гл.) да (сврз.)
 • најде (гл.) да (сврз.)
 • овозможи (гл.) да (сврз.)
 • ужива (гл.) да (сврз.)
 • замине (гл.) да (сврз.)
 • запре (гл.) да (сврз.)
 • почека (гл.) да (сврз.)
 • пропушти (гл.) да (сврз.)
 • случува (гл.) да (сврз.)
 • спрема (гл.) да (сврз.)
 • тргнува (гл.) да (сврз.)
 • воздржи (гл.) да (сврз.)
 • дочека (гл.) да (сврз.)
 • забранува (гл.) да (сврз.)
 • инсистира (гл.) да (сврз.)
 • испрати (гл.) да (сврз.)
 • каже (гл.) да (сврз.)
 • кани (гл.) да (сврз.)
 • навикне (гл.) да (сврз.)
 • нафати (гл.) да (сврз.)
 • осуди (гл.) да (сврз.)
 • подготви (гл.) да (сврз.)
 • сети (гл.) да (сврз.)
 • слезе (гл.) да (сврз.)
 • влезе (гл.) да (сврз.)
 • заканува (гл.) да (сврз.)
 • зине (гл.) да (сврз.)
 • направи (гл.) да (сврз.)
 • подготвува (гл.) да (сврз.)
 • проба (гл.) да (сврз.)
 • согласува (гл.) да (сврз.)
 • станува (гл.) да (сврз.)
 • текнува (гл.) да (сврз.)
 • чини (гл.) да (сврз.)
 • чуе (гл.) да (сврз.)
 • биде (гл.) да (сврз.)
 • бори (гл.) да (сврз.)
 • должи (гл.) да (сврз.)
 • овозможува (гл.) да (сврз.)
 • понуди (гл.) да (сврз.)
 • сонува (гл.) да (сврз.)
 • би (гл.) да (сврз.)
 • задолжи (гл.) да (сврз.)
 • запира (гл.) да (сврз.)
 • застанува (гл.) да (сврз.)
 • кладе (гл.) да (сврз.)
 • наведе (гл.) да (сврз.)
 • наведнува (гл.) да (сврз.)
 • порача (гл.) да (сврз.)
 • претпочита (гл.) да (сврз.)
 • придонесе (гл.) да (сврз.)
 • примора (гл.) да (сврз.)
 • прсне (гл.) да (сврз.)
 • спречува (гл.) да (сврз.)
 • стигнува (гл.) да (сврз.)
 • уплаши (гл.) да (сврз.)
 • воздржува (гл.) да (сврз.)
 • замисли (гл.) да (сврз.)
 • зема (гл.) да (сврз.)
 • интересира (гл.) да (сврз.)
 • истрча (гл.) да (сврз.)
 • кандиса (гл.) да (сврз.)
 • миже (гл.) да (сврз.)
 • напрега (гл.) да (сврз.)
 • прати (гл.) да (сврз.)
 • прифати (гл.) да (сврз.)
 • размислува (гл.) да (сврз.)
 • сврти (гл.) да (сврз.)
 • седнува (гл.) да (сврз.)
 • стреми (гл.) да (сврз.)
 • трга (гл.) да (сврз.)
 • држи (гл.) да (сврз.)
 • заслужи (гл.) да (сврз.)
 • здодее (гл.) да (сврз.)
 • исчекува (гл.) да (сврз.)
 • копнее (гл.) да (сврз.)
 • легнува (гл.) да (сврз.)
 • мрази (гл.) да (сврз.)
 • намисли (гл.) да (сврз.)
 • наредува (гл.) да (сврз.)
 • одреди (гл.) да (сврз.)
 • оневозможи (гл.) да (сврз.)
 • отвори (гл.) да (сврз.)
 • порачува (гл.) да (сврз.)
 • посоветува (гл.) да (сврз.)
 • праша (гл.) да (сврз.)
 • предлага (гл.) да (сврз.)
 • преостанува (гл.) да (сврз.)
 • присили (гл.) да (сврз.)
 • работи (гл.) да (сврз.)
 • спречи (гл.) да (сврз.)
 • спрсне (гл.) да (сврз.)
 • стори (гл.) да (сврз.)
 • токми (гл.) да (сврз.)
 • враќа (гл.) да (сврз.)
 • врзе (гл.) да (сврз.)
 • дрзне (гл.) да (сврз.)
 • задржува (гл.) да (сврз.)
 • заслужува (гл.) да (сврз.)
 • затрча (гл.) да (сврз.)
 • излегува (гл.) да (сврз.)
 • измоли (гл.) да (сврз.)
 • кажува (гл.) да (сврз.)
 • крене (гл.) да (сврз.)
 • летне (гл.) да (сврз.)
 • мами (гл.) да (сврз.)
 • намине (гл.) да (сврз.)
 • напне (гл.) да (сврз.)
 • нарача (гл.) да (сврз.)
 • одважи (гл.) да (сврз.)
 • одвикне (гл.) да (сврз.)
 • одговара (гл.) да (сврз.)
 • определи (гл.) да (сврз.)
 • падне (гл.) да (сврз.)
 • пази (гл.) да (сврз.)
 • погрижи (гл.) да (сврз.)
 • поканува (гл.) да (сврз.)
 • предизвика (гл.) да (сврз.)
 • предупреди (гл.) да (сврз.)
 • предупредува (гл.) да (сврз.)
 • придонесува (гл.) да (сврз.)
 • прилега (гл.) да (сврз.)
 • принудува (гл.) да (сврз.)
 • присилува (гл.) да (сврз.)
 • пропушта (гл.) да (сврз.)
 • служи (гл.) да (сврз.)
 • собира (гл.) да (сврз.)
 • срами (гл.) да (сврз.)
 • суди (гл.) да (сврз.)
 • убеди (гл.) да (сврз.)
 • убедува (гл.) да (сврз.)
 • удри (гл.) да (сврз.)
 • бега (гл.) да (сврз.)
 • варди (гл.) да (сврз.)
 • вдаде (гл.) да (сврз.)
 • влегува (гл.) да (сврз.)
 • грабне (гл.) да (сврз.)
 • донесе (гл.) да (сврз.)
 • забере (гл.) да (сврз.)
 • замолува (гл.) да (сврз.)
 • издржи (гл.) да (сврз.)
 • исплатува (гл.) да (сврз.)
 • навика (гл.) да (сврз.)
 • наговорува (гл.) да (сврз.)
 • нагрби (гл.) да (сврз.)
 • надева (гл.) да (сврз.)
 • наложува (гл.) да (сврз.)
 • нуди (гл.) да (сврз.)
 • обврзе (гл.) да (сврз.)
 • обврзува (гл.) да (сврз.)
 • обожава (гл.) да (сврз.)
 • откаже (гл.) да (сврз.)
 • отрча (гл.) да (сврз.)
 • писне (гл.) да (сврз.)
 • пише (гл.) да (сврз.)
 • повикува (гл.) да (сврз.)
 • помоли (гл.) да (сврз.)
 • попречи (гл.) да (сврз.)
 • посегне (гл.) да (сврз.)
 • потрча (гл.) да (сврз.)
 • поттикне (гл.) да (сврз.)
 • предизвикува (гл.) да (сврз.)
 • преколнува (гл.) да (сврз.)
 • препорача (гл.) да (сврз.)
 • препорачува (гл.) да (сврз.)
 • приготвува (гл.) да (сврз.)
 • проколне (гл.) да (сврз.)
 • ризикува (гл.) да (сврз.)
 • роди (гл.) да (сврз.)
 • свикне (гл.) да (сврз.)
 • се (гл.) да (сврз.)
 • си (гл.) да (сврз.)
 • слуша (гл.) да (сврз.)
 • смисли (гл.) да (сврз.)
 • смогне (гл.) да (сврз.)
 • создаде (гл.) да (сврз.)
 • спреми (гл.) да (сврз.)
 • стави (гл.) да (сврз.)
 • сте (гл.) да (сврз.)
 • стеснува (гл.) да (сврз.)
 • стига (гл.) да (сврз.)
 • тежнее (гл.) да (сврз.)
 • чува (гл.) да (сврз.)
 • јави (гл.) да (сврз.)
 • буди (гл.) да (сврз.)
 • ведне (гл.) да (сврз.)
 • верува (гл.) да (сврз.)
 • врти (гл.) да (сврз.)
 • втаса (гл.) да (сврз.)
 • гргне (гл.) да (сврз.)
 • доведе (гл.) да (сврз.)
 • договара (гл.) да (сврз.)
 • доживее (гл.) да (сврз.)
 • допушта (гл.) да (сврз.)
 • дорасне (гл.) да (сврз.)
 • достиска (гл.) да (сврз.)
 • дувне (гл.) да (сврз.)
 • живее (гл.) да (сврз.)
 • заврти (гл.) да (сврз.)
 • загне (гл.) да (сврз.)
 • задолжува (гл.) да (сврз.)
 • задржи (гл.) да (сврз.)
 • залета (гл.) да (сврз.)
 • замислува (гл.) да (сврз.)
 • запали (гл.) да (сврз.)
 • запне (гл.) да (сврз.)
 • заусти (гл.) да (сврз.)
 • збере (гл.) да (сврз.)
 • зинува (гл.) да (сврз.)
 • избегне (гл.) да (сврз.)
 • избрза (гл.) да (сврз.)
 • извади (гл.) да (сврз.)
 • измисли (гл.) да (сврз.)
 • изучи (гл.) да (сврз.)
 • испадне (гл.) да (сврз.)
 • исплаши (гл.) да (сврз.)
 • исправа (гл.) да (сврз.)
 • испушти (гл.) да (сврз.)
 • истренира (гл.) да (сврз.)
 • кандисува (гл.) да (сврз.)
 • качи (гл.) да (сврз.)
 • клава (гл.) да (сврз.)
 • клекне (гл.) да (сврз.)
 • лапне (гл.) да (сврз.)
 • личи (гл.) да (сврз.)
 • милува (гл.) да (сврз.)
 • можеш (гл.) да (сврз.)
 • мрзи (гл.) да (сврз.)
 • навикнува (гл.) да (сврз.)
 • наговори (гл.) да (сврз.)
 • накрене (гл.) да (сврз.)
 • намамува (гл.) да (сврз.)
 • намигне (гл.) да (сврз.)
 • напина (гл.) да (сврз.)
 • напнува (гл.) да (сврз.)
 • напушти (гл.) да (сврз.)
 • насрчува (гл.) да (сврз.)
 • науми (гл.) да (сврз.)
 • нафрли (гл.) да (сврз.)
 • обѕрне (гл.) да (сврз.)
 • овласти (гл.) да (сврз.)
 • одбегнува (гл.) да (сврз.)
 • одложува (гл.) да (сврз.)
 • отпочне (гл.) да (сврз.)
 • отрчува (гл.) да (сврз.)
 • охрабри (гл.) да (сврз.)
 • патува (гл.) да (сврз.)
 • писнува (гл.) да (сврз.)
 • повели (гл.) да (сврз.)
 • повраќа (гл.) да (сврз.)
 • погледне (гл.) да (сврз.)
 • подаде (гл.) да (сврз.)
 • подвикнува (гл.) да (сврз.)
 • подучува (гл.) да (сврз.)
 • покаже (гл.) да (сврз.)
 • поможе (гл.) да (сврз.)
 • посегнува (гл.) да (сврз.)
 • постои (гл.) да (сврз.)
 • поттикнува (гл.) да (сврз.)
 • прашува (гл.) да (сврз.)
 • предвиди (гл.) да (сврз.)
 • препушти (гл.) да (сврз.)
 • пресега (гл.) да (сврз.)
 • претендира (гл.) да (сврз.)
 • приближи (гл.) да (сврз.)
 • прилегне (гл.) да (сврз.)
 • прими (гл.) да (сврз.)
 • причека (гл.) да (сврз.)
 • провери (гл.) да (сврз.)
 • противи (гл.) да (сврз.)
 • пули (гл.) да (сврз.)
 • разбира (гл.) да (сврз.)
 • раѓа (гл.) да (сврз.)
 • симнува (гл.) да (сврз.)
 • скара (гл.) да (сврз.)
 • скорне (гл.) да (сврз.)
 • сме (гл.) да (сврз.)
 • стои (гл.) да (сврз.)
 • стравува (гл.) да (сврз.)
 • стрча (гл.) да (сврз.)
 • сјати (гл.) да (сврз.)
 • трае (гл.) да (сврз.)
 • трепне (гл.) да (сврз.)
 • трпи (гл.) да (сврз.)
 • тури (гл.) да (сврз.)
 • турка (гл.) да (сврз.)
 • умре (гл.) да (сврз.)
 • јаде (гл.) да (сврз.)
 • љуби (гл.) да (сврз.)
 • акне (гл.) да (сврз.)
 • алка (гл.) да (сврз.)
 • ангажира (гл.) да (сврз.)
 • апстинира (гл.) да (сврз.)
 • бидува (гл.) да (сврз.)
 • бутне (гл.) да (сврз.)
 • буцка (гл.) да (сврз.)
 • вади (гл.) да (сврз.)
 • вдава (гл.) да (сврз.)
 • ведри (гл.) да (сврз.)
 • вкрсти (гл.) да (сврз.)
 • влечка (гл.) да (сврз.)
 • влијае (гл.) да (сврз.)
 • внуши (гл.) да (сврз.)
 • води (гл.) да (сврз.)
 • возбудува (гл.) да (сврз.)
 • вомјази (гл.) да (сврз.)
 • воспитува (гл.) да (сврз.)
 • впушта (гл.) да (сврз.)
 • впушти (гл.) да (сврз.)
 • всади (гл.) да (сврз.)
 • втасува (гл.) да (сврз.)
 • вјаса (гл.) да (сврз.)
 • гади (гл.) да (сврз.)
 • гали (гл.) да (сврз.)
 • глуми (гл.) да (сврз.)
 • гони (гл.) да (сврз.)
 • гори (гл.) да (сврз.)
 • грижи (гл.) да (сврз.)
 • гуши (гл.) да (сврз.)
 • двоуми (гл.) да (сврз.)
 • демне (гл.) да (сврз.)
 • диктира (гл.) да (сврз.)
 • добие (гл.) да (сврз.)
 • доближи (гл.) да (сврз.)
 • доближува (гл.) да (сврз.)
 • довечера (гл.) да (сврз.)
 • довикува (гл.) да (сврз.)
 • довјаса (гл.) да (сврз.)
 • додева (гл.) да (сврз.)
 • долета (гл.) да (сврз.)
 • допатува (гл.) да (сврз.)
 • допаѓа (гл.) да (сврз.)
 • досади (гл.) да (сврз.)
 • досега (гл.) да (сврз.)
 • досети (гл.) да (сврз.)
 • дотежне (гл.) да (сврз.)
 • дотекне (гл.) да (сврз.)
 • дотера (гл.) да (сврз.)
 • доцни (гл.) да (сврз.)
 • дрпа (гл.) да (сврз.)
 • дува (гл.) да (сврз.)
 • дума (гл.) да (сврз.)
 • дупне (гл.) да (сврз.)
 • дури (гл.) да (сврз.)
 • жали (гл.) да (сврз.)
 • жедува (гл.) да (сврз.)
 • жени (гл.) да (сврз.)
 • жртвува (гл.) да (сврз.)
 • заангажира (гл.) да (сврз.)
 • забуца (гл.) да (сврз.)
 • заветува (гл.) да (сврз.)
 • заврши (гл.) да (сврз.)
 • зададе (гл.) да (сврз.)
 • задоволи (гл.) да (сврз.)
 • задоцни (гл.) да (сврз.)
 • зазема (гл.) да (сврз.)
 • заземе (гл.) да (сврз.)
 • заколне (гл.) да (сврз.)
 • закрене (гл.) да (сврз.)
 • залае (гл.) да (сврз.)
 • заложи (гл.) да (сврз.)
 • заоди (гл.) да (сврз.)
 • заплаши (гл.) да (сврз.)
 • заплашува (гл.) да (сврз.)
 • заплисне (гл.) да (сврз.)
 • заповедува (гл.) да (сврз.)
 • запука (гл.) да (сврз.)
 • зареди (гл.) да (сврз.)
 • зарече (гл.) да (сврз.)
 • заскита (гл.) да (сврз.)
 • заспие (гл.) да (сврз.)
 • застраши (гл.) да (сврз.)
 • затаи (гл.) да (сврз.)
 • затвори (гл.) да (сврз.)
 • затекне (гл.) да (сврз.)
 • затреба (гл.) да (сврз.)
 • затскрива (гл.) да (сврз.)
 • зафаќа (гл.) да (сврз.)
 • зачека (гл.) да (сврз.)
 • зачекорува (гл.) да (сврз.)
 • зајакнува (гл.) да (сврз.)
 • збира (гл.) да (сврз.)
 • збори (гл.) да (сврз.)
 • згреши (гл.) да (сврз.)
 • здржи (гл.) да (сврз.)
 • игра (гл.) да (сврз.)
 • избере (гл.) да (сврз.)
 • избрише (гл.) да (сврз.)
 • извала (гл.) да (сврз.)
 • изведува (гл.) да (сврз.)
 • извежба (гл.) да (сврз.)
 • извлече (гл.) да (сврз.)
 • изврти (гл.) да (сврз.)
 • изгледа (гл.) да (сврз.)
 • изгори (гл.) да (сврз.)
 • изгради (гл.) да (сврз.)
 • издаде (гл.) да (сврз.)
 • израдува (гл.) да (сврз.)
 • инспирира (гл.) да (сврз.)
 • искара (гл.) да (сврз.)
 • ископа (гл.) да (сврз.)
 • искористи (гл.) да (сврз.)
 • исплати (гл.) да (сврз.)
 • исправи (гл.) да (сврз.)
 • испраќа (гл.) да (сврз.)
 • испружи (гл.) да (сврз.)
 • испушта (гл.) да (сврз.)
 • истера (гл.) да (сврз.)
 • истрае (гл.) да (сврз.)
 • истрчува (гл.) да (сврз.)
 • исчезне (гл.) да (сврз.)
 • исчека (гл.) да (сврз.)
 • ита (гл.) да (сврз.)
 • казни (гл.) да (сврз.)
 • кара (гл.) да (сврз.)
 • качува (гл.) да (сврз.)
 • квалификува (гл.) да (сврз.)
 • квичи (гл.) да (сврз.)
 • киниса (гл.) да (сврз.)
 • колеба (гл.) да (сврз.)
 • командува (гл.) да (сврз.)
 • комуницира (гл.) да (сврз.)
 • крева (гл.) да (сврз.)
 • креира (гл.) да (сврз.)
 • крепи (гл.) да (сврз.)
 • крие (гл.) да (сврз.)
 • купи (гл.) да (сврз.)
 • курдиса (гл.) да (сврз.)
 • куртули (гл.) да (сврз.)
 • кутне (гл.) да (сврз.)
 • лаже (гл.) да (сврз.)
 • лежи (гл.) да (сврз.)
 • лута (гл.) да (сврз.)
 • мавта (гл.) да (сврз.)
 • мери (гл.) да (сврз.)
 • метанисува (гл.) да (сврз.)
 • мете (гл.) да (сврз.)
 • мечтае (гл.) да (сврз.)
 • можат (гл.) да (сврз.)
 • можеше (гл.) да (сврз.)
 • молчи (гл.) да (сврз.)
 • морави (гл.) да (сврз.)
 • мораш (гл.) да (сврз.)
 • мотивира (гл.) да (сврз.)
 • мрдне (гл.) да (сврз.)
 • навали (гл.) да (сврз.)
 • навалува (гл.) да (сврз.)
 • наведува (гл.) да (сврз.)
 • навива (гл.) да (сврз.)
 • навитка (гл.) да (сврз.)
 • навлече (гл.) да (сврз.)
 • наврати (гл.) да (сврз.)
 • навраќа (гл.) да (сврз.)
 • нагледа (гл.) да (сврз.)
 • наговара (гл.) да (сврз.)
 • надава (гл.) да (сврз.)
 • надживее (гл.) да (сврз.)
 • надмине (гл.) да (сврз.)
 • наиде (гл.) да (сврз.)
 • налага (гл.) да (сврз.)
 • наложи (гл.) да (сврз.)
 • намали (гл.) да (сврз.)
 • намами (гл.) да (сврз.)
 • намерава (гл.) да (сврз.)
 • намести (гл.) да (сврз.)
 • намоли (гл.) да (сврз.)
 • напади (гл.) да (сврз.)
 • напрегне (гл.) да (сврз.)
 • наседне (гл.) да (сврз.)
 • наслушнува (гл.) да (сврз.)
 • наслушува (гл.) да (сврз.)
 • насобере (гл.) да (сврз.)
 • насочува (гл.) да (сврз.)
 • наспие (гл.) да (сврз.)
 • настрани (гл.) да (сврз.)
 • натерува (гл.) да (сврз.)
 • натокми (гл.) да (сврз.)
 • натркала (гл.) да (сврз.)
 • нафаќа (гл.) да (сврз.)
 • најави (гл.) да (сврз.)
 • недостасува (гл.) да (сврз.)
 • носи (гл.) да (сврз.)
 • обезличи (гл.) да (сврз.)
 • обеси (гл.) да (сврз.)
 • обучува (гл.) да (сврз.)
 • објасни (гл.) да (сврз.)
 • одбегне (гл.) да (сврз.)
 • одбере (гл.) да (сврз.)
 • одбира (гл.) да (сврз.)
 • одведе (гл.) да (сврз.)
 • одврати (гл.) да (сврз.)
 • оддалечува (гл.) да (сврз.)
 • одлучува (гл.) да (сврз.)
 • однесе (гл.) да (сврз.)
 • одобрува (гл.) да (сврз.)
 • озари (гл.) да (сврз.)
 • оздрави (гл.) да (сврз.)
 • оневозможува (гл.) да (сврз.)
 • опина (гл.) да (сврз.)
 • опита (гл.) да (сврз.)
 • опомене (гл.) да (сврз.)
 • организира (гл.) да (сврз.)
 • ортомиса (гл.) да (сврз.)
 • ослаби (гл.) да (сврз.)
 • ослепи (гл.) да (сврз.)
 • ослободи (гл.) да (сврз.)
 • ослушнува (гл.) да (сврз.)
 • оспособи (гл.) да (сврз.)
 • отера (гл.) да (сврз.)
 • откорне (гл.) да (сврз.)
 • отпочнува (гл.) да (сврз.)
 • оттурне (гл.) да (сврз.)
 • пее (гл.) да (сврз.)
 • пие (гл.) да (сврз.)
 • пика (гл.) да (сврз.)
 • пишува (гл.) да (сврз.)
 • плати (гл.) да (сврз.)
 • плаче (гл.) да (сврз.)
 • победи (гл.) да (сврз.)
 • поведува (гл.) да (сврз.)
 • повлече (гл.) да (сврз.)
 • поврзува (гл.) да (сврз.)
 • повте (гл.) да (сврз.)
 • повјаса (гл.) да (сврз.)
 • погоди (гл.) да (сврз.)
 • подбегнува (гл.) да (сврз.)
 • подбидува (гл.) да (сврз.)
 • подбуцне (гл.) да (сврз.)
 • поддржува (гл.) да (сврз.)
 • подзапре (гл.) да (сврз.)
 • подзастане (гл.) да (сврз.)
 • подзастанува (гл.) да (сврз.)
 • подзине (гл.) да (сврз.)
 • подискара (гл.) да (сврз.)
 • подлаже (гл.) да (сврз.)
 • подложи (гл.) да (сврз.)
 • подмами (гл.) да (сврз.)
 • поднесе (гл.) да (сврз.)
 • поднесува (гл.) да (сврз.)
 • подотера (гл.) да (сврз.)
 • подучи (гл.) да (сврз.)
 • пожелува (гл.) да (сврз.)
 • позаврти (гл.) да (сврз.)
 • познае (гл.) да (сврз.)
 • поита (гл.) да (сврз.)
 • покрене (гл.) да (сврз.)
 • полива (гл.) да (сврз.)
 • помачи (гл.) да (сврз.)
 • помести (гл.) да (сврз.)
 • помине (гл.) да (сврз.)
 • помогнува (гл.) да (сврз.)
 • помоча (гл.) да (сврз.)
 • помрдне (гл.) да (сврз.)
 • понадева (гл.) да (сврз.)
 • понамести (гл.) да (сврз.)
 • попушти (гл.) да (сврз.)
 • посади (гл.) да (сврз.)
 • посети (гл.) да (сврз.)
 • послужи (гл.) да (сврз.)
 • поспие (гл.) да (сврз.)
 • постави (гл.) да (сврз.)
 • постигне (гл.) да (сврз.)
 • потепа (гл.) да (сврз.)
 • потера (гл.) да (сврз.)
 • поткрева (гл.) да (сврз.)
 • потокми (гл.) да (сврз.)
 • потргнува (гл.) да (сврз.)
 • потрчува (гл.) да (сврз.)
 • потсети (гл.) да (сврз.)
 • потсетува (гл.) да (сврз.)
 • потскокнува (гл.) да (сврз.)
 • потстане (гл.) да (сврз.)
 • потура (гл.) да (сврз.)
 • потури (гл.) да (сврз.)
 • поучи (гл.) да (сврз.)
 • почести (гл.) да (сврз.)
 • почнаа (гл.) да (сврз.)
 • поштукне (гл.) да (сврз.)
 • појави (гл.) да (сврз.)
 • пребарува (гл.) да (сврз.)
 • преврзе (гл.) да (сврз.)
 • предвидува (гл.) да (сврз.)
 • преземе (гл.) да (сврз.)
 • прекине (гл.) да (сврз.)
 • преколне (гл.) да (сврз.)
 • премести (гл.) да (сврз.)
 • премисли (гл.) да (сврз.)
 • преостане (гл.) да (сврз.)
 • препише (гл.) да (сврз.)
 • преправа (гл.) да (сврз.)
 • препушта (гл.) да (сврз.)
 • прескокне (гл.) да (сврз.)
 • пресрами (гл.) да (сврз.)
 • престраши (гл.) да (сврз.)
 • пресуди (гл.) да (сврз.)
 • претпочитува (гл.) да (сврз.)
 • претресува (гл.) да (сврз.)
 • претрпи (гл.) да (сврз.)
 • претставува (гл.) да (сврз.)
 • претстои (гл.) да (сврз.)
 • прибере (гл.) да (сврз.)
 • привикува (гл.) да (сврз.)
 • привилегира (гл.) да (сврз.)
 • привлече (гл.) да (сврз.)
 • придвижува (гл.) да (сврз.)
 • придојдува (гл.) да (сврз.)
 • присака (гл.) да (сврз.)
 • присети (гл.) да (сврз.)
 • пристапи (гл.) да (сврз.)
 • пристапува (гл.) да (сврз.)
 • пристаса (гл.) да (сврз.)
 • пристигнува (гл.) да (сврз.)
 • притиска (гл.) да (сврз.)
 • притисне (гл.) да (сврз.)
 • притреба (гл.) да (сврз.)
 • притрча (гл.) да (сврз.)
 • причекува (гл.) да (сврз.)
 • пријави (гл.) да (сврз.)
 • пробие (гл.) да (сврз.)
 • пробува (гл.) да (сврз.)
 • продаде (гл.) да (сврз.)
 • пропагира (гл.) да (сврз.)
 • пророкува (гл.) да (сврз.)
 • прослави (гл.) да (сврз.)
 • простре (гл.) да (сврз.)
 • протегне (гл.) да (сврз.)
 • противстави (гл.) да (сврз.)
 • прочита (гл.) да (сврз.)
 • прска (гл.) да (сврз.)
 • прснува (гл.) да (сврз.)
 • пука (гл.) да (сврз.)
 • пукне (гл.) да (сврз.)
 • разбуди (гл.) да (сврз.)
 • разгледува (гл.) да (сврз.)
 • разговара (гл.) да (сврз.)
 • размножи (гл.) да (сврз.)
 • расплаче (гл.) да (сврз.)
 • распореди (гл.) да (сврз.)
 • растрча (гл.) да (сврз.)
 • ребри (гл.) да (сврз.)
 • реве (гл.) да (сврз.)
 • реквизира (гл.) да (сврз.)
 • рикне (гл.) да (сврз.)
 • рипнува (гл.) да (сврз.)
 • ружа (гл.) да (сврз.)
 • сади (гл.) да (сврз.)
 • санира (гл.) да (сврз.)
 • саска (гл.) да (сврз.)
 • свари (гл.) да (сврз.)
 • сведе (гл.) да (сврз.)
 • свести (гл.) да (сврз.)
 • свика (гл.) да (сврз.)
 • свикнува (гл.) да (сврз.)
 • свирне (гл.) да (сврз.)
 • свртува (гл.) да (сврз.)
 • сеќава (гл.) да (сврз.)
 • сили (гл.) да (сврз.)
 • симне (гл.) да (сврз.)
 • скамени (гл.) да (сврз.)
 • склони (гл.) да (сврз.)
 • скока (гл.) да (сврз.)
 • скокне (гл.) да (сврз.)
 • слегне (гл.) да (сврз.)
 • слегува (гл.) да (сврз.)
 • слече (гл.) да (сврз.)
 • сложува (гл.) да (сврз.)
 • слушне (гл.) да (сврз.)
 • смачува (гл.) да (сврз.)
 • смекне (гл.) да (сврз.)
 • смилува (гл.) да (сврз.)
 • смогнува (гл.) да (сврз.)
 • совладува (гл.) да (сврз.)
 • создава (гл.) да (сврз.)
 • спаси (гл.) да (сврз.)
 • спие (гл.) да (сврз.)
 • спласнува (гл.) да (сврз.)
 • спознава (гл.) да (сврз.)
 • спомне (гл.) да (сврз.)
 • спотера (гл.) да (сврз.)
 • спрашти (гл.) да (сврз.)
 • спраштува (гл.) да (сврз.)
 • спрепне (гл.) да (сврз.)
 • спушти (гл.) да (сврз.)
 • срамува (гл.) да (сврз.)
 • среди (гл.) да (сврз.)
 • средува (гл.) да (сврз.)
 • става (гл.) да (сврз.)
 • стасува (гл.) да (сврз.)
 • стега (гл.) да (сврз.)
 • стегне (гл.) да (сврз.)
 • стемни (гл.) да (сврз.)
 • стенка (гл.) да (сврз.)
 • стивне (гл.) да (сврз.)
 • страхува (гл.) да (сврз.)
 • стреска (гл.) да (сврз.)
 • стрпи (гл.) да (сврз.)
 • стрчува (гл.) да (сврз.)
 • сугерира (гл.) да (сврз.)
 • теши (гл.) да (сврз.)
 • тиска (гл.) да (сврз.)
 • топори (гл.) да (сврз.)
 • трага (гл.) да (сврз.)
 • тренира (гл.) да (сврз.)
 • трепери (гл.) да (сврз.)
 • тресе (гл.) да (сврз.)
 • тропа (гл.) да (сврз.)
 • турне (гл.) да (сврз.)
 • угрее (гл.) да (сврз.)
 • упати (гл.) да (сврз.)
 • употребува (гл.) да (сврз.)
 • усвитува (гл.) да (сврз.)
 • уцени (гл.) да (сврз.)
 • учини (гл.) да (сврз.)
 • фали (гл.) да (сврз.)
 • фасцинира (гл.) да (сврз.)
 • фаќа (гл.) да (сврз.)
 • фрка (гл.) да (сврз.)
 • фрла (гл.) да (сврз.)
 • фрли (гл.) да (сврз.)
 • храбри (гл.) да (сврз.)
 • чемрее (гл.) да (сврз.)
 • чешла (гл.) да (сврз.)
 • чита (гл.) да (сврз.)
 • чувствува (гл.) да (сврз.)
 • чуди (гл.) да (сврз.)
 • јавува (гл.) да (сврз.)
 • ќути (гл.) да (сврз.)