• треба (гл.) за (сврз.)
 • бил (гл.) за (сврз.)
 • говори (гл.) за (сврз.)
 • оди (гл.) за (сврз.)
 • пее (гл.) за (сврз.)
 • тргне (гл.) за (сврз.)
 • трча (гл.) за (сврз.)
 • гледа (гл.) за (сврз.)
 • е (гл.) за (сврз.)
 • застане (гл.) за (сврз.)
 • кажува (гл.) за (сврз.)
 • лаже (гл.) за (сврз.)
 • остане (гл.) за (сврз.)
 • подзапира (гл.) за (сврз.)
 • прави (гл.) за (сврз.)
 • разбира (гл.) за (сврз.)
 • сврти (гл.) за (сврз.)
 • удира (гл.) за (сврз.)
 • буди (гл.) за (сврз.)
 • ведне (гл.) за (сврз.)
 • вика (гл.) за (сврз.)
 • вооружи (гл.) за (сврз.)
 • војува (гл.) за (сврз.)
 • враќа (гл.) за (сврз.)
 • врви (гл.) за (сврз.)
 • врзе (гл.) за (сврз.)
 • голта (гл.) за (сврз.)
 • готви (гл.) за (сврз.)
 • дели (гл.) за (сврз.)
 • доаѓа (гл.) за (сврз.)
 • доближи (гл.) за (сврз.)
 • дојде (гл.) за (сврз.)
 • дува (гл.) за (сврз.)
 • закрепува (гл.) за (сврз.)
 • замолкне (гл.) за (сврз.)
 • запали (гл.) за (сврз.)
 • запише (гл.) за (сврз.)
 • зајми (гл.) за (сврз.)
 • зборува (гл.) за (сврз.)
 • земе (гл.) за (сврз.)
 • зине (гл.) за (сврз.)
 • знае (гл.) за (сврз.)
 • иде (гл.) за (сврз.)
 • измисли (гл.) за (сврз.)
 • инати (гл.) за (сврз.)
 • исече (гл.) за (сврз.)
 • искапе (гл.) за (сврз.)
 • испитува (гл.) за (сврз.)
 • истрча (гл.) за (сврз.)
 • кашла (гл.) за (сврз.)
 • киниса (гл.) за (сврз.)
 • кладе (гл.) за (сврз.)
 • клепа (гл.) за (сврз.)
 • колне (гл.) за (сврз.)
 • крене (гл.) за (сврз.)
 • крсти (гл.) за (сврз.)
 • купи (гл.) за (сврз.)
 • миже (гл.) за (сврз.)
 • мисли (гл.) за (сврз.)
 • мобилизира (гл.) за (сврз.)
 • нагрдува (гл.) за (сврз.)
 • направи (гл.) за (сврз.)
 • носи (гл.) за (сврз.)
 • одбрани (гл.) за (сврз.)
 • означува (гл.) за (сврз.)
 • опие (гл.) за (сврз.)
 • остава (гл.) за (сврз.)
 • отвори (гл.) за (сврз.)
 • откажува (гл.) за (сврз.)
 • плаќа (гл.) за (сврз.)
 • побара (гл.) за (сврз.)
 • побрза (гл.) за (сврз.)
 • погреши (гл.) за (сврз.)
 • подаде (гл.) за (сврз.)
 • подари (гл.) за (сврз.)
 • подизлегува (гл.) за (сврз.)
 • подисправи (гл.) за (сврз.)
 • ползува (гл.) за (сврз.)
 • пости (гл.) за (сврз.)
 • потреби (гл.) за (сврз.)
 • потцрта (гл.) за (сврз.)
 • појде (гл.) за (сврз.)
 • прашува (гл.) за (сврз.)
 • преправи (гл.) за (сврз.)
 • примени (гл.) за (сврз.)
 • проба (гл.) за (сврз.)
 • прогласи (гл.) за (сврз.)
 • продаде (гл.) за (сврз.)
 • пушта (гл.) за (сврз.)
 • пцовиса (гл.) за (сврз.)
 • работи (гл.) за (сврз.)
 • размисли (гл.) за (сврз.)
 • ракоположи (гл.) за (сврз.)
 • распретува (гл.) за (сврз.)
 • расточува (гл.) за (сврз.)
 • растури (гл.) за (сврз.)
 • реди (гл.) за (сврз.)
 • рече (гл.) за (сврз.)
 • роди (гл.) за (сврз.)
 • самоубива (гл.) за (сврз.)
 • собере (гл.) за (сврз.)
 • соблекува (гл.) за (сврз.)
 • спреми (гл.) за (сврз.)
 • стави (гл.) за (сврз.)
 • стане (гл.) за (сврз.)
 • стега (гл.) за (сврз.)
 • стигне (гл.) за (сврз.)
 • стопли (гл.) за (сврз.)
 • стори (гл.) за (сврз.)
 • умерува (гл.) за (сврз.)
 • умре (гл.) за (сврз.)
 • употреби (гл.) за (сврз.)
 • чека (гл.) за (сврз.)
 • чкрапа (гл.) за (сврз.)
 • чува (гл.) за (сврз.)
 • чуе (гл.) за (сврз.)
 • шепоти (гл.) за (сврз.)
 • штипне (гл.) за (сврз.)