• оди (гл.) па (сврз.)
 • е (гл.) па (сврз.)
 • ислуша (гл.) па (сврз.)
 • прави (гл.) па (сврз.)
 • сонува (гл.) па (сврз.)
 • стори (гл.) па (сврз.)
 • удави (гл.) па (сврз.)
 • чита (гл.) па (сврз.)
 • бега (гл.) па (сврз.)
 • бил (гл.) па (сврз.)
 • бламира (гл.) па (сврз.)
 • варди (гл.) па (сврз.)
 • вели (гл.) па (сврз.)
 • види (гл.) па (сврз.)
 • врне (гл.) па (сврз.)
 • граба (гл.) па (сврз.)
 • грижи (гл.) па (сврз.)
 • дели (гл.) па (сврз.)
 • доаѓа (гл.) па (сврз.)
 • замиже (гл.) па (сврз.)
 • заситува (гл.) па (сврз.)
 • зема (гл.) па (сврз.)
 • земе (гл.) па (сврз.)
 • знае (гл.) па (сврз.)
 • иде (гл.) па (сврз.)
 • изгледа (гл.) па (сврз.)
 • изговара (гл.) па (сврз.)
 • излезе (гл.) па (сврз.)
 • изнервира (гл.) па (сврз.)
 • има (гл.) па (сврз.)
 • исмејува (гл.) па (сврз.)
 • испопука (гл.) па (сврз.)
 • исуши (гл.) па (сврз.)
 • каже (гл.) па (сврз.)
 • лежи (гл.) па (сврз.)
 • мисли (гл.) па (сврз.)
 • може (гл.) па (сврз.)
 • навикне (гл.) па (сврз.)
 • налути (гл.) па (сврз.)
 • најдува (гл.) па (сврз.)
 • недостасува (гл.) па (сврз.)
 • облекува (гл.) па (сврз.)
 • обреже (гл.) па (сврз.)
 • одвраќа (гл.) па (сврз.)
 • одмени (гл.) па (сврз.)
 • ожедни (гл.) па (сврз.)
 • опушти (гл.) па (сврз.)
 • орасположи (гл.) па (сврз.)
 • открие (гл.) па (сврз.)
 • пие (гл.) па (сврз.)
 • писнува (гл.) па (сврз.)
 • покренува (гл.) па (сврз.)
 • попишмани (гл.) па (сврз.)
 • порасне (гл.) па (сврз.)
 • порача (гл.) па (сврз.)
 • предомисли (гл.) па (сврз.)
 • работи (гл.) па (сврз.)
 • разговара (гл.) па (сврз.)
 • раздели (гл.) па (сврз.)
 • раскажува (гл.) па (сврз.)
 • раскрили (гл.) па (сврз.)
 • раѓа (гл.) па (сврз.)
 • рече (гл.) па (сврз.)
 • сака (гл.) па (сврз.)
 • седне (гл.) па (сврз.)
 • следува (гл.) па (сврз.)
 • сме (гл.) па (сврз.)
 • смисли (гл.) па (сврз.)
 • собира (гл.) па (сврз.)
 • соблече (гл.) па (сврз.)
 • согласи (гл.) па (сврз.)
 • стане (гл.) па (сврз.)
 • чуе (гл.) па (сврз.)