• е (гл.) штом (сврз.)
 • врати (гл.) штом (сврз.)
 • запали (гл.) штом (сврз.)
 • исчезне (гл.) штом (сврз.)
 • бара (гл.) штом (сврз.)
 • бев (гл.) штом (сврз.)
 • бега (гл.) штом (сврз.)
 • боли (гл.) штом (сврз.)
 • вене (гл.) штом (сврз.)
 • верува (гл.) штом (сврз.)
 • вести (гл.) штом (сврз.)
 • види (гл.) штом (сврз.)
 • земе (гл.) штом (сврз.)
 • знае (гл.) штом (сврз.)
 • каже (гл.) штом (сврз.)
 • крои (гл.) штом (сврз.)
 • мени (гл.) штом (сврз.)
 • мрази (гл.) штом (сврз.)
 • мрда (гл.) штом (сврз.)
 • набљудува (гл.) штом (сврз.)
 • направи (гл.) штом (сврз.)
 • нема (гл.) штом (сврз.)
 • одглави (гл.) штом (сврз.)
 • одговори (гл.) штом (сврз.)
 • оживи (гл.) штом (сврз.)
 • оплаче (гл.) штом (сврз.)
 • ослободува (гл.) штом (сврз.)
 • помине (гл.) штом (сврз.)
 • појде (гл.) штом (сврз.)
 • препознае (гл.) штом (сврз.)
 • проштава (гл.) штом (сврз.)
 • реагира (гл.) штом (сврз.)
 • рече (гл.) штом (сврз.)
 • руга (гл.) штом (сврз.)
 • свенува (гл.) штом (сврз.)
 • си (гл.) штом (сврз.)
 • сме (гл.) штом (сврз.)
 • смирува (гл.) штом (сврз.)
 • создава (гл.) штом (сврз.)
 • сум (гл.) штом (сврз.)
 • треба (гл.) штом (сврз.)
 • удри (гл.) штом (сврз.)
 • ужива (гл.) штом (сврз.)
 • уследи (гл.) штом (сврз.)
 • штукне (гл.) штом (сврз.)
 • јави (гл.) штом (сврз.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи