• е (гл.) да (чест.)
 • може (гл.) да (чест.)
 • мора (гл.) да (чест.)
 • вели (гл.) да (чест.)
 • види (гл.) да (чест.)
 • готви (гл.) да (чест.)
 • мисли (гл.) да (чест.)
 • обидува (гл.) да (чест.)
 • плаши (гл.) да (чест.)
 • побрза (гл.) да (чест.)
 • посака (гл.) да (чест.)
 • рече (гл.) да (чест.)
 • реши (гл.) да (чест.)
 • сака (гл.) да (чест.)
 • треба (гл.) да (чест.)
 • чека (гл.) да (чест.)