• ја (зам.) таа (зам.)
 • ја (зам.) неа (зам.)
 • ја (зам.) ти (зам.)
 • ја (зам.) оваа (зам.)
 • ја (зам.) онаа (зам.)
 • ја (зам.) ни (зам.)
 • ја (зам.) секој (зам.)
 • ја (зам.) таков (зам.)
 • ја (зам.) ви (зам.)
 • ја (зам.) вие (зам.)
 • ја (зам.) кој (зам.)
 • ја (зам.) ми (зам.)
 • ја (зам.) сет (зам.)
 • ја (зам.) сиот (зам.)
 • ја (зам.) тебе (зам.)