• ја (зам.) на (предл.)
 • ја (зам.) со (предл.)
 • ја (зам.) од (предл.)
 • ја (зам.) за (предл.)
 • ја (зам.) во (предл.)
 • ја (зам.) по (предл.)
 • ја (зам.) в (предл.)
 • ја (зам.) зад (предл.)
 • ја (зам.) низ (предл.)
 • ја (зам.) до (предл.)
 • ја (зам.) без (предл.)
 • ја (зам.) кон (предл.)
 • ја (зам.) накај (предл.)
 • ја (зам.) пред (предл.)