• ја (зам.) како (прил.)
 • ја (зам.) пак (прил.)
 • ја (зам.) постојано (прил.)
 • ја (зам.) предвид (прил.)
 • ја (зам.) само (прил.)
 • ја (зам.) убаво (прил.)
 • ја (зам.) високо (прил.)
 • ја (зам.) дома (прил.)
 • ја (зам.) изненадувачки (прил.)
 • ја (зам.) многу (прил.)
 • ја (зам.) одново (прил.)
 • ја (зам.) првин (прил.)
 • ја (зам.) притоа (прил.)
 • ја (зам.) сега (прил.)
 • ја (зам.) така (прил.)
 • ја (зам.) уште (прил.)
 • ја (зам.) често (прил.)
 • ја (зам.) бескорисно (прил.)
 • ја (зам.) ваму (прил.)
 • ја (зам.) веднаш (прил.)
 • ја (зам.) внимателно (прил.)
 • ја (зам.) главечки (прил.)
 • ја (зам.) горе (прил.)
 • ја (зам.) еднаш (прил.)
 • ја (зам.) заедно (прил.)
 • ја (зам.) засега (прил.)
 • ја (зам.) каде (прил.)
 • ја (зам.) колку (прил.)
 • ја (зам.) малку (прил.)
 • ја (зам.) надолу (прил.)
 • ја (зам.) назад (прил.)
 • ја (зам.) настрана (прил.)
 • ја (зам.) никако (прил.)
 • ја (зам.) овдека (прил.)
 • ја (зам.) оддалеку (прил.)
 • ја (зам.) ондека (прил.)
 • ја (зам.) повторно (прил.)
 • ја (зам.) полека (прил.)
 • ја (зам.) потоа (прил.)
 • ја (зам.) рано (прил.)
 • ја (зам.) свесно (прил.)
 • ја (зам.) секогаш (прил.)
 • ја (зам.) славно (прил.)
 • ја (зам.) слатко (прил.)
 • ја (зам.) слободно (прил.)
 • ја (зам.) сѐ (прил.)
 • ја (зам.) таму (прил.)
 • ја (зам.) трезно (прил.)
 • ја (зам.) тука (прил.)