• ја (зам.) и (сврз.)
  • ја (зам.) да (сврз.)
  • ја (зам.) како (сврз.)