• ја (зам.) и (чест.)
  • ја (зам.) ни (чест.)
  • ја (зам.) барем (чест.)
  • ја (зам.) не (чест.)
  • ја (зам.) нека (чест.)
  • ја (зам.) ќе (чест.)