• ги (зам.) заебе (гл.)
  • ме (зам.) заебе (гл.)
  • ја (зам.) заебе (гл.)
  • го (зам.) заебе (гл.)
  • се (зам.) заебе (гл.)
  • те (зам.) заебе (гл.)