• го (зам.) земе (гл.)
 • ги (зам.) земе (гл.)
 • ја (зам.) земе (гл.)
 • ме (зам.) земе (гл.)
 • се (зам.) земе (гл.)
 • те (зам.) земе (гл.)
 • си (зам.) земе (гл.)
 • му (зам.) земе (гл.)
 • тој (зам.) земе (гл.)
 • ми (зам.) земе (гл.)
 • нѐ (зам.) земе (гл.)
 • ве (зам.) земе (гл.)
 • им (зам.) земе (гл.)
 • кој (зам.) земе (гл.)
 • нив (зам.) земе (гл.)
 • тоа (зам.) земе (гл.)
 • ѝ (зам.) земе (гл.)
 • ви (зам.) земе (гл.)
 • таа (зам.) земе (гл.)
 • ти (зам.) земе (гл.)
 • јас (зам.) земе (гл.)
 • мене (зам.) земе (гл.)
 • ние (зам.) земе (гл.)
 • себе (зам.) земе (гл.)
 • неа (зам.) земе (гл.)
 • ни (зам.) земе (гл.)
 • сам (зам.) земе (гл.)
 • тие (зам.) земе (гл.)
 • што (зам.) земе (гл.)