• ги (зам.) измами (гл.)
  • ме (зам.) измами (гл.)
  • го (зам.) измами (гл.)
  • нѐ (зам.) измами (гл.)
  • ве (зам.) измами (гл.)
  • се (зам.) измами (гл.)
  • те (зам.) измами (гл.)