• го (зам.) ломоти (гл.)
  • нешто (зам.) ломоти (гл.)
  • се (зам.) ломоти (гл.)
  • што (зам.) ломоти (гл.)
  • јас (зам.) ломоти (гл.)