• го (зам.) минимизира (гл.)
  • се (зам.) минимизира (гл.)