• ги (зам.) пасе (гл.)
  • кој (зам.) пасе (гл.)
  • го (зам.) пасе (гл.)
  • ја (зам.) пасе (гл.)
  • што (зам.) пасе (гл.)
  • си (зам.) пасе (гл.)
  • ми (зам.) пасе (гл.)
  • нив (зам.) пасе (гл.)
  • се (зам.) пасе (гл.)
  • сите (зам.) пасе (гл.)