• го (зам.) плесне (гл.)
  • ја (зам.) плесне (гл.)
  • ги (зам.) плесне (гл.)
  • му (зам.) плесне (гл.)
  • се (зам.) плесне (гл.)
  • им (зам.) плесне (гл.)
  • ме (зам.) плесне (гл.)
  • те (зам.) плесне (гл.)
  • таа (зам.) плесне (гл.)
  • ти (зам.) плесне (гл.)