• му (зам.) ја (зам.)
 • си (зам.) ја (зам.)
 • ми (зам.) ја (зам.)
 • кој (зам.) ја (зам.)
 • што (зам.) ја (зам.)
 • ѝ (зам.) ја (зам.)
 • им (зам.) ја (зам.)
 • ти (зам.) ја (зам.)
 • тој (зам.) ја (зам.)
 • ни (зам.) ја (зам.)
 • таа (зам.) ја (зам.)
 • јас (зам.) ја (зам.)
 • неа (зам.) ја (зам.)
 • ви (зам.) ја (зам.)
 • тие (зам.) ја (зам.)
 • тоа (зам.) ја (зам.)
 • себе (зам.) ја (зам.)
 • ние (зам.) ја (зам.)
 • којшто (зам.) ја (зам.)
 • некој (зам.) ја (зам.)
 • сите (зам.) ја (зам.)
 • мене (зам.) ја (зам.)
 • кое (зам.) ја (зам.)
 • него (зам.) ја (зам.)
 • овој (зам.) ја (зам.)
 • сам (зам.) ја (зам.)
 • вие (зам.) ја (зам.)
 • нас (зам.) ја (зам.)
 • секој (зам.) ја (зам.)
 • еден (зам.) ја (зам.)
 • сѐ (зам.) ја (зам.)
 • тебе (зам.) ја (зам.)
 • нешто (зам.) ја (зам.)
 • нив (зам.) ја (зам.)
 • никој (зам.) ја (зам.)
 • вас (зам.) ја (зам.)
 • ги (зам.) ја (зам.)
 • кого (зам.) ја (зам.)
 • нејзе (зам.) ја (зам.)