• кој (зам.) ја (изв.)
  • му (зам.) ја (изв.)
  • неа (зам.) ја (изв.)
  • си (зам.) ја (изв.)
  • тој (зам.) ја (изв.)