• ја (зам.) глава (имн.)
 • таа (зам.) глава (имн.)
 • ги (зам.) глава (имн.)
 • оваа (зам.) глава (имн.)
 • секој (зам.) глава (имн.)
 • кој (зам.) глава (имн.)
 • му (зам.) глава (имн.)
 • него (зам.) глава (имн.)
 • таков (зам.) глава (имн.)
 • некој (зам.) глава (имн.)
 • нечиј (зам.) глава (имн.)
 • тој (зам.) глава (имн.)
 • јас (зам.) глава (имн.)
 • еден (зам.) глава (имн.)
 • кого (зам.) глава (имн.)
 • ми (зам.) глава (имн.)
 • некому (зам.) глава (имн.)
 • нему (зам.) глава (имн.)
 • никој (зам.) глава (имн.)
 • оние (зам.) глава (имн.)
 • секаков (зам.) глава (имн.)
 • сет (зам.) глава (имн.)
 • сешто (зам.) глава (имн.)
 • сѐ (зам.) глава (имн.)
 • те (зам.) глава (имн.)
 • тие (зам.) глава (имн.)
 • чиј (зам.) глава (имн.)
 • чијшто (зам.) глава (имн.)