• некој (зам.) пакост (имн.)
  • нешто (зам.) пакост (имн.)
  • овој (зам.) пакост (имн.)
  • таков (зам.) пакост (имн.)