• нему (зам.) пена (имн.)
  • таа (зам.) пена (имн.)
  • таков (зам.) пена (имн.)
  • чиј (зам.) пена (имн.)