• тој (зам.) прав (имн.)
  • го (зам.) прав (имн.)
  • кој (зам.) прав (имн.)
  • нив (зам.) прав (имн.)
  • себе (зам.) прав (имн.)
  • сиот (зам.) прав (имн.)