• таа (зам.) прашина (имн.)
  • некој (зам.) прашина (имн.)
  • ја (зам.) прашина (имн.)