• некој (зам.) погрешен (прид.)
  • таа (зам.) погрешен (прид.)