• што (зам.) да (сврз.)
 • тоа (зам.) да (сврз.)
 • тој (зам.) да (сврз.)
 • јас (зам.) да (сврз.)
 • се (зам.) да (сврз.)
 • кој (зам.) да (сврз.)
 • него (зам.) да (сврз.)
 • некој (зам.) да (сврз.)
 • мене (зам.) да (сврз.)
 • сѐ (зам.) да (сврз.)
 • таа (зам.) да (сврз.)
 • неа (зам.) да (сврз.)
 • нешто (зам.) да (сврз.)
 • нив (зам.) да (сврз.)
 • ти (зам.) да (сврз.)
 • тие (зам.) да (сврз.)
 • никој (зам.) да (сврз.)
 • сите (зам.) да (сврз.)
 • ништо (зам.) да (сврз.)
 • ние (зам.) да (сврз.)
 • ми (зам.) да (сврз.)
 • нас (зам.) да (сврз.)
 • себе (зам.) да (сврз.)
 • тебе (зам.) да (сврз.)
 • кого (зам.) да (сврз.)
 • му (зам.) да (сврз.)
 • ова (зам.) да (сврз.)
 • секој (зам.) да (сврз.)
 • сам (зам.) да (сврз.)
 • ме (зам.) да (сврз.)
 • некого (зам.) да (сврз.)
 • си (зам.) да (сврз.)
 • вие (зам.) да (сврз.)
 • некому (зам.) да (сврз.)
 • вас (зам.) да (сврз.)
 • никому (зам.) да (сврз.)
 • себеси (зам.) да (сврз.)
 • нему (зам.) да (сврз.)
 • кому (зам.) да (сврз.)
 • го (зам.) да (сврз.)
 • ни (зам.) да (сврз.)
 • никого (зам.) да (сврз.)
 • им (зам.) да (сврз.)
 • овој (зам.) да (сврз.)
 • ја (зам.) да (сврз.)
 • ѝ (зам.) да (сврз.)
 • таков (зам.) да (сврз.)
 • ги (зам.) да (сврз.)
 • нејзе (зам.) да (сврз.)
 • секому (зам.) да (сврз.)
 • каков (зам.) да (сврз.)
 • кое (зам.) да (сврз.)
 • ним (зам.) да (сврз.)
 • он (зам.) да (сврз.)
 • чуму (зам.) да (сврз.)
 • ви (зам.) да (сврз.)
 • она (зам.) да (сврз.)
 • сешто (зам.) да (сврз.)
 • штогоде (зам.) да (сврз.)
 • ве (зам.) да (сврз.)
 • еден (зам.) да (сврз.)
 • нам (зам.) да (сврз.)
 • нечиј (зам.) да (сврз.)
 • нѐ (зам.) да (сврз.)
 • оваа (зам.) да (сврз.)
 • овие (зам.) да (сврз.)
 • они (зам.) да (сврз.)
 • секого (зам.) да (сврз.)
 • сенешто (зам.) да (сврз.)
 • сет (зам.) да (сврз.)
 • сиот (зам.) да (сврз.)