• тоа (зам.) па (сврз.)
 • ми (зам.) па (сврз.)
 • нив (зам.) па (сврз.)
 • себе (зам.) па (сврз.)
 • ме (зам.) па (сврз.)
 • мене (зам.) па (сврз.)
 • му (зам.) па (сврз.)
 • неа (зам.) па (сврз.)
 • него (зам.) па (сврз.)
 • нѐ (зам.) па (сврз.)
 • се (зам.) па (сврз.)
 • секого (зам.) па (сврз.)
 • сиот (зам.) па (сврз.)
 • тие (зам.) па (сврз.)
 • јас (зам.) па (сврз.)