• тоа (зам.) да (чест.)
 • тој (зам.) да (чест.)
 • мене (зам.) да (чест.)
 • што (зам.) да (чест.)
 • кого (зам.) да (чест.)
 • него (зам.) да (чест.)
 • некој (зам.) да (чест.)
 • себе (зам.) да (чест.)
 • ти (зам.) да (чест.)
 • кој (зам.) да (чест.)
 • сите (зам.) да (чест.)
 • ѝ (зам.) да (чест.)