• ја (изв.) вади (гл.)
 • ја (изв.) види (гл.)
 • ја (изв.) вложува (гл.)
 • ја (изв.) завладее (гл.)
 • ја (изв.) затвори (гл.)
 • ја (изв.) исфрли (гл.)
 • ја (изв.) мине (гл.)
 • ја (изв.) оспори (гл.)
 • ја (изв.) остави (гл.)
 • ја (изв.) очекува (гл.)
 • ја (изв.) плесне (гл.)
 • ја (изв.) подигне (гл.)
 • ја (изв.) поклопи (гл.)
 • ја (изв.) поттргне (гл.)
 • ја (изв.) прибере (гл.)
 • ја (изв.) разбира (гл.)
 • ја (изв.) расчисти (гл.)
 • ја (изв.) стане (гл.)
 • ја (изв.) ткае (гл.)
 • ја (изв.) чека (гл.)