• о (изв.) да (чест.)
  • ај (изв.) да (чест.)
  • е (изв.) да (чест.)
  • бре (изв.) да (чест.)
  • ела (изв.) да (чест.)
  • море (изв.) да (чест.)