• амнестија (имн.) бев (гл.)
  • амнестија (имн.) бил (гл.)