• водоскок (имн.) на (предл.)
  • водоскок (имн.) од (предл.)