• глава (имн.) два (бр.)
  • глава (имн.) дваесет (бр.)
  • глава (имн.) сто (бр.)
  • глава (имн.) шеесет (бр.)