• глава (имн.) му (зам.)
 • глава (имн.) го (зам.)
 • глава (имн.) им (зам.)
 • глава (имн.) се (зам.)
 • глава (имн.) ѝ (зам.)
 • глава (имн.) ги (зам.)
 • глава (имн.) ми (зам.)
 • глава (имн.) ме (зам.)
 • глава (имн.) ја (зам.)
 • глава (имн.) кој (зам.)
 • глава (имн.) ти (зам.)
 • глава (имн.) тој (зам.)
 • глава (имн.) ни (зам.)
 • глава (имн.) си (зам.)
 • глава (имн.) некој (зам.)
 • глава (имн.) таа (зам.)
 • глава (имн.) каков (зам.)
 • глава (имн.) што (зам.)
 • глава (имн.) ви (зам.)
 • глава (имн.) мене (зам.)
 • глава (имн.) некаков (зам.)
 • глава (имн.) нѐ (зам.)
 • глава (имн.) секој (зам.)
 • глава (имн.) таков (зам.)