• глава (имн.) повисок (прид.)
 • глава (имн.) наведнат (прид.)
 • глава (имн.) мој (прид.)
 • глава (имн.) свртен (прид.)
 • глава (имн.) наш (прид.)
 • глава (имн.) твој (прид.)
 • глава (имн.) бел (прид.)
 • глава (имн.) негов (прид.)
 • глава (имн.) обесен (прид.)
 • глава (имн.) полн (прид.)
 • глава (имн.) свој (прид.)
 • глава (имн.) голем (прид.)
 • глава (имн.) еден (прид.)
 • глава (имн.) зафрлен (прид.)
 • глава (имн.) нејзин (прид.)
 • глава (имн.) паднат (прид.)
 • глава (имн.) понизок (прид.)
 • глава (имн.) спуштен (прид.)
 • глава (имн.) стар (прид.)
 • глава (имн.) црн (прид.)
 • глава (имн.) будалски (прид.)
 • глава (имн.) буков (прид.)
 • глава (имн.) ваков (прид.)
 • глава (имн.) ваш (прид.)
 • глава (имн.) волнен (прид.)
 • глава (имн.) горчлив (прид.)
 • глава (имн.) друг (прид.)
 • глава (имн.) едноок (прид.)
 • глава (имн.) езеро (прид.)
 • глава (имн.) железен (прид.)
 • глава (имн.) закачен (прид.)
 • глава (имн.) замаен (прид.)
 • глава (имн.) зачуден (прид.)
 • глава (имн.) извалкан (прид.)
 • глава (имн.) кожен (прид.)
 • глава (имн.) кутар (прид.)
 • глава (имн.) легендарен (прид.)
 • глава (имн.) летен (прид.)
 • глава (имн.) мал (прид.)
 • глава (имн.) машки (прид.)
 • глава (имн.) мајчин (прид.)
 • глава (имн.) навален (прид.)
 • глава (имн.) накривен (прид.)
 • глава (имн.) направен (прид.)
 • глава (имн.) небесен (прид.)
 • глава (имн.) нем (прид.)
 • глава (имн.) неочекуван (прид.)
 • глава (имн.) нејасен (прид.)
 • глава (имн.) оловен (прид.)
 • глава (имн.) ослепувачки (прид.)
 • глава (имн.) партизански (прид.)
 • глава (имн.) поврзан (прид.)
 • глава (имн.) покриен (прид.)
 • глава (имн.) полуден (прид.)
 • глава (имн.) посветен (прид.)
 • глава (имн.) претежок (прид.)
 • глава (имн.) росен (прид.)
 • глава (имн.) сам (прид.)
 • глава (имн.) свет (прид.)
 • глава (имн.) скинат (прид.)
 • глава (имн.) собран (прид.)
 • глава (имн.) спремен (прид.)
 • глава (имн.) стуткан (прид.)
 • глава (имн.) темен (прид.)
 • глава (имн.) терцијарен (прид.)
 • глава (имн.) толкав (прид.)
 • глава (имн.) тревожен (прид.)
 • глава (имн.) украсен (прид.)
 • глава (имн.) цел (прид.)
 • глава (имн.) љубопитен (прид.)