• голтар (имн.) до (предл.)
  • голтар (имн.) од (предл.)