• завист (имн.) кон (предл.)
  • завист (имн.) кај (предл.)
  • завист (имн.) во (предл.)
  • завист (имн.) на (предл.)