• завист (имн.) не (чест.)
  • завист (имн.) ќе (чест.)