• копук (имн.) да (сврз.)
  • копук (имн.) дека (сврз.)